Na dva trebinjska javna fakulteta - Akademiji likovnih umjetnosti /ALU/ i Fakultetu za proizvodnju i menadžment /FPM/ biće upisano ukupno 75 studenata, dok na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo ima mjesta za 70 budućih brucoša.

Studenti

Na ALU će ove godine upisati 20 studenata na smjer "Likovna umjetnost" - od čega će njih deset biti finansirano iz budžeta, pet će biti primljeno kroz sufinansiranje, dok je pet mjesta rezervisano za strane državljane koji se odluče da svoje visoko obrazovanje stiču na ovom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

FMP će, prema podacima iz konkursa, upisati 55 budućih studenata na dva smjera i to industrijski menadžment  i industrijsko inženjerstvo za energetiku.

Na indsutrijski menadžment ima mjesta za 15 studenata koji će se finansirati iz budžeta, pet studenata na sufinansiranje i dva studenta-strane državljane.

Smjer industrijsko inženjerstvo za energetiku ove godine će dočekati ukupno 33 studenta od čega će njih 20 biti finansirano iz budžeta, deset će biti na sufinansiranju, dok su za strane državljane predviđena tri mjesta.

Na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo ove godine imaju u planu da upišu 70 studenata na dva smjera, od kojih je jedan četvorogodišnji a jedan trogodišnji studijski program.

Tako na trogodišnji smjer "Turizam i hotelijerstvo" ima mjesta za 40 studenata, od kojih će se po 15 finansirati iz budžeta i sufinansirati, dok je deset mjesta predviđeno za vanredne studente.

Na četvorogodišnjem studijskom programu "Poslovna ekonomija turističke privrede" biće primljeno ukupno 30 studenata, od kojih će se po deset finansirati iz budžeta, sufinansirati i vanredno školovati.

Prijavljivanje kandidata je od 19. do 23. juna, dok je polaganje prijemnog ispita na sve tri obrazovne ustanove 26. juna u 9.00 sati.

Rezultati će biti objavljeni 28. juna, a upis budućih brucoša je od 3. do 7. jula.