Sva 23 pristigla idejna rješenja na konkurs za izbor zvaničnog suvenira grada Trebinja, nisu zadovoljila kriterijume članova komisije Turističke organizacije, potvrđeno je danas u ovoj javnoj ustanovi.

trebinje grad

Prema njihovim navodima, nijedno rješenje nije u potpunosti prihvatljivo da bi nosilo epitet zvaničnog suvenira grada Trebinja.

"Tokom zasjedanja Komisije za izbor suvenira, donesen je i zaključak koji predviđa organizaciju izložbe idejnih rješenja pristiglih u okviru konkursa, čiji je cilj promocija samih autora koji su uzeli učešće, kako bi se njihov trud nagradio, ali i upoznavanje šireg auditorijuma sa pristiglim prijedlozima", kažu u Turističkoj organizaciji.

Izložba će biti održana u petak, 16. juna, sa početkom u 20.00 sati u Muzeju Hercegovine i to u sklopu Druge međunarodne umjetničke kolonije „Kolo 2017", gdje će biti održane i modna revija udruženja žena „Vasila“ i koncert GKUD "Alat Svislajon"“.