U Američkom kutku u Trebinju predstavljeni su "Education USA" resursi - načini na koji srednjoškolci i studenti mogu otići u Ameriku na studije - diplomske, postdiplomske i doktorske.

predavanje americki kutak

Govorilo se o programima koji su podržani od strane ambasade SAD u BiH u kojima srednjoškolci, studenti i profesionalci mogu da odu u Ameriku na nekoliko mjeseci i više kao stipendisti ambasade SAD, pri čemu im svi troškovi budu pokriveni.

Četiri savjetnika "Education USA" pokrivaju BiH i u slučaju da srednjoškolci iz naše zemlje apliciraju za američke fakultete trebaju da znaju da svaki američki fakultet nudi razne stipendije.

"To mogu biti stipendije na osnovu potrebe da im treba novac za studiranje, sportske stipendije ili na osnovu njihovih zasluga - akademskog uspjeha, ili na osnovu njihove aplikacije", kaže Anja Kresojević.

Postoje razlike među stipendijama, jer neke mogu da pokriju dio školovanja, a neke cijelo školovanje.

Moguće je da cijelo školovanje bude pokriveno stipendijom, ali to dosta zavisi kakva je aplikacija studenta i od njegovog uspjeha i vannastavnih aktivnosti.

"Svaki fakultet je individua za sebe i to je od fakulteta do fakulteta", rekla je Kresojević.

Iz BiH sada ima oko 300 studenata koji studiraju na različitim nivoia, bez obzira na to da li su podržani od strane ambasade ili Education USA.