Konačni iznos odštete koji "Hrvatska elektroprivreda" (HEP) traži od BiH, a povodom njihovih prijeratnih ulaganja u Termoelektranu Gacko, će najvjerovatnije biti mnogo veći od početnih 100 miliona evra, koliko traže za neisporučivanje električne energije, pišu Nezavisne.

te gacko

Navodi se to u zahtjevu za mirno poravnanje koje je hrvatska strana uputila nadležnima u BiH, od kojih traže da odrede zvaničnike s kojima bi bio održan sastanak i na kojem bi se odredio dalji tok pregovora u vezi s ovim, sve izvjesnijim, sporom.

Kako stoji u dokumentu na engleskom jeziku, koji je objavila srpskainfo.com, "iznos štete koju je pretrpio HEP, a koja je prouzrokovana bh. akcijama i propustima koje nisu u skladu s preuzetim obavezama, još se procjenjuje i nije konačan".

"HEP izričito zadržava pravo da izmijeni zahtjev tokom pregovora ili nekih drugih arbitražnih procesa i to na način na koji HEP smatra odgovarajućim, uključujući i potraživanja dodatnih odšteta i to na različitim osnovama. Štaviše, s obzirom na to da je šteta prouzrokovana kršenjem obaveza od strane BiH, a koje će se vjerovatno nastaviti i tokom pregovora, HEP izričito zadržava pravo da izmijeni i ažurira zahtjev za poravnanje, kao i odštetni zahtjev", navodi se u zahtjevu.

Smatraju kako upkos okončanju rata i reogranizaciji bh. elektrosistema protivstrana nikada nije nastavila sa sprovođenjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje, niti je nastavila s isporukom električne energije.

Prema proračunima na koje se pozivaju, navode da je svega sedam od ukupno 25 dogovorenih godina isporuke izvršeno u skladu sa sporazumom i za taj period je isporučena struja.

"Samim tim, HEP ima pravo na preostalih 17 godina i osam mjeseci isporuke, u ukupnoj količini od 10,2 teravat-časa električne struje. Nadalje, prvobitni očekivani rok trajanja od pomenutih 25 godina je mogao biti produžen prema sporazumu uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i rezerve uglja u RiTE Gacko. Kako je Termoelektrana Gacko u funkciji i danas, sasvim je očigledno da je produženje roka trajanja, spomenuto u Samoupravnom sporazumu o udruživanju rada i sredstava radi zajedničke izgradnje, moglo biti izvodivo i samim tim HEP ima pravo na isporuke električne energije za cijeli operativni period termoelektrane", navode oni.

Dan ranije Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da je ovo zabrinjavajuća situacija za BiH.

"O ovom slučaju upoznao sam i Pravobranilaštvo BiH", rekao je Šarović, najavljujući više detalja narednih dana.

Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, kazao je da je Vlada RS obaviještena o ovome od strane "Hrvatske elektroprivrede".

"Oni potražuju određena finansijska sredstva od onoga što su investirali u sektor energetike od prije početka rata u BiH. Sredstva koja oni potražuju otprilike su u vrijednosti pet teravata električne energije", rekao je Đokić i podvukao da RS može isto da uradi po pitanju Hidroelektrane Dubrovnik, koja koristi riječni potencijal Trebišnjice iz vještačkog jezera u Bileći.