Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović donio je odluku kojom će biti dodijeljena jednokratna novčana pomoć porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske prve, druge i treće kategorije, koji imaju prebivalište u našem gradu neprekidno tri godine.

gradska administracija trebinje

Sredstva za jednokratnu novčanu pomoć obezbjeđena su u budžetu grada, a za potrebe plaćanja dijela troškova sahrane člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, obilazak groba porodice poginulog borca, liječenje člana porodice poginulog borca i RVI-a, te za nabavku lijekova neophodnih za liječenje nezaposlenog borca Vojske Republike Srpske prve, druge i treće kategorije.

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u visini od 400 KM na ime plaćanja dijela troškova sahrane člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Naknada troškova obilaska groba poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske dodjeljuje se u visini povratne karte do mjesta gdje je borac sahranjen, jedan put u toku kalendarske godine.

Naknada troškova liječenja, odnosno plaćanje troškova prevoza u svrhu liječenja člana porodice poginulog borca, RVI-a, čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 300 KM po članu porodičnog domaćinstva, te borca prve, druge i treće kategorije koji je nezaposlen u visini do 400 KM jedan put u toku kalendarske godine.

Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se Odjeljenju za boračko- invalidsku zaštitu Grada Trebinje putem Centra za usluge građanima.

Uz zahtjev se podnosi dokaz o prebivalištu (potvrda CIPS-a), rješenje o statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje o statusu borca, izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog člana porodice poginulog borca), potvrda odnosno račun o visini troškova sahrane, putna karta za obilazak groba poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, putna karta na ime odlazaka na liječenje po uputnici nadležne zdravstvene ustanove, odnosno plaćanje troškova liječenja koje ne podliježe oslobađanju participacije, medicinska dokumentacija, kućna lista, dokaz o nezaposlenosti člana porodičnog domaćinstva, odnosno potvrda o visini primanja, račun o nabavci lijekova ne starijih od šest mjeseci.

O zahtjevu će odlučivati komisija koju je imenovao gradonačelnik Petrović, na prijedlog načelnika Odjeljenja za boračko-invalidska pitanja.