Još od ranog mitološkog doba, srpska istorija je bila nepresušni izvor dobrih junaka, pamtiša, naučnika i književnika. Breme teškog doba i vakat minule istorije Srbe je kategorisalo kao jedan od najratobornijih i najstradalnijih naroda u čovječanstvu.

predrag janicic snimanje cd

Zanimljivo je da su Srbi svoju istoriju vijekovima čuvali i njegovali u usmenom predanju! U dugim zimskim noćima kraj toplih ognjišta, pokraj lampa namiguša, zvuk sa gusala i vješto grlo guslara bili su najsigurniji oslonac protiv zaborava i najveće lječilište duše.

Danas, u 21. vijeku, kada imamo sve blagodeti koje čovjek može poželjeti u našoj sredini, često se može čuti da su gusle i epska poezija stvar nekog minulog doba i da nemaju budućnosti. Sve ove predrasude ruši naš mladi pjesnik Predrag Janičić, koji ne prestaje da iznova očarava epsko-guslarsku publiku.

Britko pero pjesnika Janičića iznjedrilo je novih 480 stihova pjesme “Krvavo proljeće 1941” koja opisuje stradanja srpskog naroda 1941. godine od strane ustaša.

Kako Janičić naglašava "nije bilo lako, ali velika želja i borba za istinom jača je od svih prepreka. Kada se pjesma napiše tada tek počinju pravi problemi, kako je efikasno promovisati za guslarsku publiku”, ističe Janičić.

Pošto je dogovorio snimanje sa željenim guslarima, valjalo je prikupiti potrebna sredstva za realizaciju.

Uz veliku i nesebičnu pomoć Grada Trebinja, boraca Bobanske čete i Udruženja Konjičana većina potrebnih sredstava je prikupljena i snimanje je počelo pod dirigentskom palicom Boba Vučura.

“Svoje odlomke iz pjesme su već snimili Momir Moša Avdalović i Vitomir Arsenić, a uskoro snimaju i preostala tri guslara - Zdravko Knežević, Ljubiša Ateljević i Ivan Bulić”, rekao je Janičić.

Kako navodi, za omote, za predviđeni broj ce-deova za planirani tiraž od 500 komada i promociju još nedostaje novca.

“Ali uz nadu da ima još dobrih ljudi koji imaju sluha za naše tradicionalne potrebe nadam se da ćemo i to vrlo brzo realizovati”, kazao je Janičić.