U Američkom kutku u Trebinju održana je video prezentacija "Hjubert H. Hamfri stipendija", koje se dodjeljuju od 1979. godine, a prisutni su imali priliku da se upoznaju na koji način mogu da postanu njeni korisnici.

stipendije americki kutak trebinje

Ova stipendija je namijenjena fakultetski obrazovanim kandidatima koji žele otići na stručno usavršavanje u SAD na deset mjeseci. Kandidati moraju imati završen fakultet i pet godina radnog iskustva.

"Moraju da bidu zaposlenu u javnom ili privatnom sektoru i to u područjima održivog razvoja, izgradnji demokratskih institucija, obrazovanja i javnog zdravstva", pojašnjeno je na prezentaciji.

Ova stipendija pokriva boravak u Americi u trajanju od deset mjeseci od avgusta 2018. do juna 2019. godine

Koordinator za akademske razmjene pri ambasadi SAD Adriana O Flanagan, kazala je da je rok za predavanje dokumenata 5. jun 2017. godine.

Na američkim fakultetima polaznici će imati pomoć mentora i profesora, a na kraju usavršavanja neće im biti dodijeljena diploma.

Od stipendista se traži da budu fleksibilni, posvećeni preuzimanju aktivne uloge u svom profesionalnom razvoju, kao i da budu spremni za timski rad, otvoreni za nove ideje i međukulturalno razumijevanje.

"Kandidati koji se prijave moraju da imaju odlično poznavanje engleskog jezika i liderske vještine, a dvoje stipendista biće iz BiH", rekla je Ana Vlatković, koordinator američkog kutka.

Rezultati konkursa biće objavljeni do marta 2018. godine.

Do sada je ovu stipendiju dobilo oko 5.600 ljudi iz cijeloga svijeta.