Fondacija Rista i Trifuna Petrovića iz Beograda, koji su svoju imovinu zavještali Osnovnoj školi u Zgonjevu, ima namjeru da zgradu ove škole pretvori u modernu istraživačku stanicu sa najsavremenijom opremom.

fondacija petrovic sastanak trebinje

Istaknuto je ovo nakon sastanka upravnog odbora Fondacije sa gradonačelnikom Trebinja Lukom Petrovićem, na kome se dogovarao plan djelovanja Fondacije za 2017. godinu, odnosno plan utroška i elaborat o unapređenju obrazovnog sistema grada.

„Želja svih je da ovaj projekat bude održiv i da ima razvojnu fazu, odnosno da se rad Istraživačke stanice iz godine u godinu unapređuje, a to se može samo ostvariti ako budemo svi uključeni u ovaj projekat“, kazao je Petrović.

Dva brata, Risto i Trifun, svoju imovinu u Beogradu zavještanjem su ostavili Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ iz Zgonjeva. Ova Osnovna škola sa radom je prestala 1980. godine, pa je na osnovu toga pravni nasljednik Osnovna škola „Vuk Karadžić“ iz Trebinja.

Zavještane nekretnine su dugi niz godina donosile prihod od rente, od koje je bilo predviđeno da se škola obnavlja učilima i knjigama, bolje održavanje škole kao i stipendiranje nadarenih učenika, posebno učenika iz Zgonjeva.

Republika Srbija i Grad Beograd su posebnim zakonom o eksproprijaciji odkupili jednu od dvije parcele za potrebe realizacije projekta „Beograd na vodi“.

Fondacija planira da drugu parcelu zamijeni za neku nekretninu u Beogradu i na taj način nastavi pomaganje rada Osnovne škole u Trebinju, kako je to i bilo predviđeno zavještanjem Petrovića.