Centar javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje apelovao je da vlasnici oružja izvrše zamjenu oružnih listova do 30. juna, jer će im u suprotnom biti izrečena novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

policija

U saopštenju CJB-a Trebinje navodi se da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, koji je stupio na snagu 3. marta, produžio rok za zamjenu oružnih listova za oružje za ličnu bezbjednost do 30. juna.

"Svi koju su predali oružje nadležnim policijskim stanicama do 30. decembra 2016. godine, sada imaju mogućnost da zamijene oružni list za predato oružje i da ga na taj način povrate", navodi se u saopštenju.

Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, izuzev za lica starija od 65 godina, kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.