Grad Trebinje podnio je Okružnom tužilaštvu u našem gradu dvije krivične prijave protiv bivšeg gradonačelnika Slavka Vučurevića, kojim ga sumnjiče da je iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja i nesavjesnim radom u službi  oštetio budžet grada za više miliona KM.

slavko vucurevic najavio zalbu

Kako saznaje TrebinjeLive.info, nakon prijave koja je podnesena krajem 2016. godine, Grad Trebinje je danas podnio još jednu krivičnu prijavu protiv Vučurevića, u kojoj ga optužuje da je usljed zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnim radom u službi, Bobar banci a.d. Bijeljina pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.218.659,37 KM.

U prijavi se, između ostalog, navodi da je Grad Trebinje na osnovu provedenog postupka nabavke finansijskih usluga, 31.10.2013. godine zaključio ugovor o pružanju usluga platnog prometa sa Bobar bankom za novčana sredstva sa računa u sistemu jedinstvenog računa trezora na period od najduže godinu dana.

"Imajući u vidu da je predmetni ugovor istekao 31.10.2014. godine (privremena uprava u Bobar banci uvedena 26.11. 2014.), Vučurević je, kao lice ovlašćeno za upravljanje novčanim sredstvima Grada Trebinja, bio u obavezi da sredstva po osnovu obavljanja platnog prometa usmjeri na banku po novom provedenom postupku nabavke finansijskih usluga, što nije učinio", navodi se u krivičnoj prijavi Grada Trebinja koja je danas predata Okružnom tužilaštvu u Trebinju.

Kako je ugovorni organ, u ovom slučaju Grad Trebinje, postupak nabavke finansijskih usluga proveo tek sredinom 2015. godine, proizilazi da je Slavko Vučurević obavljao poslove platnog prometa sa bankama, a da pritom nije ispoštovao odredbe važećih zakona.

"Imajući u vidu visinu novčanih sredstava deponovanih kod 'Bobar banke' po osnovu obaveza platnog prometa sa istom, kao i novčanih sredstava namijenjenih stimulativnom zapošljavanju, Vučurević je kao odgovorno lice u tom periodu bio dužan da prati kredibilnost depozitara", navodi se u prijavi koja je u posjedu portala TrebinjeLive.info.

Nesavjestan rad u službi Vučurevića ogleda se u činjenici da nije preduzeo nikakve aktivnosti u cilju očuvanja preko 5,2 miliona KM, iako je 2. juna 2014. godine nezavisna revizorska kuća "Deloitte" iz Banjaluke dostavila izvještaj kojim se uzdržava od davanja mišljenja u pogledu tačnosti finansijskih izvještaja Bobar banke.

"Na oficijelnom sajtu 'Banjalučke berze' 8. avgusta 2014. godine objavljen je polugodišnji izvještaj 'Bobar banke' iz koga je evidentno da je u pomenutom obračunskom periodu prikazan ukupni neto gubitak od 13.768.772 KM", dodaje se u prijavi.

Ovim se, piše u prijavi, izvodi zaključak da Slavko Vučurević, kao gradonačelnik Grada Trebinja, nije preduzeo nijednu zakonsku dozvoljenu aktivnost kako bi sačuvao novčana sredstva Grada, a samim tim i svih građana Trebinja.

U današnjoj prijavi navedeno je i da Slavka Vučurevića sumnjiče da je protivno izglasanom budžetu za 2016. godinu od strane odbornika Skupštine grada, zasnovao radni odnos sa većim brojem lica - čime je direktno prekršio odredbe zakona o budžetskom sistemu, zakona o fiskalnoj odgovornosti, te odluke o izvršenju budžeta Grada Trebinja.

"Na ovaj način je Vučurević oštetio budžet Grada za više stotina hiljada KM", piše u prijavi.

Podsjećamo, u prijavi Grada Trebinja od 21. decembra 2016. godine protiv Slavka Vučurevića, on se sumnjiči da je iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, te prekoračenjem granica svog ovlašćenja, drugim licima pribavio korist, te nesavjesnim radom u službi postupio suprotno važećim propisima koji regulišu postupak javnih nabavki u BiH, čime je izvršio krivična djela "zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja" i "nesavjestan rad u službi".

Vučurević je, kako se navodi u ovoj prijavi, tokom 2016. godine kao gradonačelnik Grada Trebinja, neprimjenjujući procedure uređene zakonom o javnim nabavkama BiH, omogućio drugim licima pružanje pravnih usluga i izvođenje građevinskih radova za potrebe Grada Trebinja, čime im je neosnovano isplatio više desetina hiljada KM.

Vučurević se spominje kao kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine u jednoj od evropskih zemalja.