U Trebinju je u toku čišćenje grada, a prvi put se prosijecaju šikare i uređuju dijelovi oko puta radi bolje preglednosti i bezbjednosti saobraćaja, potvrdila je Srni načelnik gradskog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Janja Ćapin.

uredjenje grada

Poslove na uređenju zelenih površina grada obavlja ovo odjeljenje u saradnji sa komunalnim preduzećem "Komunalno", a aktivnosti će biti nastavljene do kraja aprila.

Na Goričkom putu, na izlazu iz grada prema Bileći, saobraćaj je privremeno obustavljen jer se prvi put sasijeca šiblje i granje kako bi preglednost vozačima bila bolja.

Ćapinova kaže da će do kraja aprila svakodnevnim angažovanjem uspjeti da očiste cijeli grad, da će ući u svako naselje, te da će zasaditi cvijeće i urediti zelene površine.

"Prethodnih mjeseci smo obilazili teren i sagledali stanje i potrebe u svakom naselju, tako da nam je sada lakše da pristupimo njihovom uređenju", kaže Ćapinova.

U saradnji sa Civilnom zaštitom uređen je i očišćen prostor oko groblja u naselju Hrupjela.

Zahvaljujući angažovanju Odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti nedavno je očišćena i divlja deponija u naselju Banjevci, koja se nalazila u blizini kuća i koja je širila neprijatan miris.

Predstavnici ovog odjeljenja i Odjeljenja za prostorno uređenje grada Trebinja reagovali su odmah nakon što su mještani naselja Banjevci uputili apel komunalnoj policiji, te su angažovani ljudstvo i mehanizacija koji su očistili i poravnali teren.

Ćapinova redovno sa saradnicima obilazi grad kako bi sagledala situaciju na terenu, te poziva građane da se jave ukoliko uoče bilo kakve probleme čije je rješavanje u nadležnosti ovog odjeljenja.