Svi ugostiteljski objekti na području grada Trebinja koji budu priređivali muzički program unutar ili ispred svog objekta dužni su da plaćaju komunalnu taksu.

muzika

Za priređivanje "žive muzike" plaća se komunalna taksa u iznosu od 20 KM ako je unutar ugostiteljskog objekta, odnosno 50 KM ako je van objekta.

"Komunalna taksa za muziku se plaća unaprijed, tako što je obveznik dužan Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove prijaviti korištenje muzike prije njenog početka", kažu u stambeno-komunalnom.

Komunalna policija će u skladu sa ovlaštenjima ažurno kontrolisati ugostiteljske objekte i sankcionisati sva pravna i fizička lica koja se ne budu pridržavala zakonskih procedura.