Vršilac dužnosti generalnog direktora Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" /MH ERS/ Željko Kovačević predložio je dva različita pravilnika o radu u ovom preduzeću. U jednom od njih je na sve načine pokušao da se dodvori radnicima i prikaže se kao njihov najbolji prijatelj, a na uštrb svih energetskih giganata.

zeljko kovacevic direktor elektroprivrede rs

Pravilnik predložen prije desetak dana predviđao je, vjerovali ili ne, povećanje koeficijenata u preduzećima "MH ERS", a pravilnik od posljednjeg utorka da koeficijenti ostanu isti kao i dosad.

Pravilnik od utorka je prihvaćen na kolegijumu direktora zavisnih preduzeća i uprave ERS, da bi, nakon što  je sindikat RiTE "Gacko" zaprijetio generalnim štrajkom, uprava RiTE "Gacko" obavijestila upravu ERS da je pravilnik za njih neprihvatljiv.

U nastavku teksta donosimo sve detalje dva pravilnika.

U utorak, 6. marta,  objavljen je prvi od dva pravilnika o radu ERS, a samo četiri dana poslije povučen je sa oglasne table preduzeća. Ovaj pravilnik, između ostalog, predviđao je povećanje koeficijenta radnicima u energetskom sektoru, kako bi im se nadoknadilo ukidanje zimnice i ogrijeva, saznaje TrebinjeLive.info.

Prema ovom pravilniku, minimalni novi osnovni koeficijent trebao je da bude veći od maksimalnog osnovnog definisanog u važećem kolektivnom ugovoru, što bi prema nezvaničnim analizama dovelo do enormnog povećanja rashoda.

Svjesno je, tvrde naši sagovornici, Kovačević predložio povećanje koeficijenata koje su prihvatili svi direktori zavisnih preduzeća, s ciljem da se pokuša dodvoriti radnicima s obzirom na to da su im predloženim pravilnikom ukinuti zimnica i ogrijev, a minuli rad sveden na zakonsku granicu.

Ukidanjem ove dvije beneficije, u sistemu ERS-a bi se na godišnjem nivou uštedjelo oko 12 miliona KM, dok bi uštede na minulom radu bile oko osam miliona KM, što je od 7 do 8 odsto uštede od ukupnih izdavajanja za lična primanja i naknade radnicima.

Iako bi ukupne uštede bile oko 20 miliona KM, povećanjem koeficijenata ne samo da bi se nadoknadile uštede od 20 miliona, nego bi se čak i uvećala izdvajanja u bruto iznosu za plate i do više miliona KM.

Preduzeća ERS-a godišnje za plate 9.100 radnika u bruto iznosu izdvajaju nevjerovatnih 250 miliona KM.

Međutim, pravilnik je u večernjim satima 10. marta uklonjen sa oglasne table preduzeća, dok je u subotu, 11. marta na sajtu "MH ERS" objavljeno da je stavljen van snage.

Već početkom nove radne sedmice, na kolegijumu direktora u Banjaluci, predložen je novi pravilnik, dok uopšte nije raspravljano o tome zbog čega je prethodni stavljen van snage!?

Ovim pravilnikom o radu istaknuto je da uvažava sva davanja radnicima predviđena postojećim kolektivnim ugovorom, osim što se ukidaju zimnica i ogrijev i primjenjuje minuli rad u skladu sa zakonom o radu, dok koeficijenti ostaju isti, iako je Sindikat RiTE "Gacko" u javnosti predstavio da će (pojedinim) radnicima biti smanjenje plate i do 20 odsto, zbog čega su ih pozvali u generalni štrajk.

Zapravo, radnicima bi bila umanjena davanja naknade za minuli rad i to sa sadašnjih 0,6 na 0,3 za one koji imaju do 25 godina radnog staža i 0,5 za one koji imaju preko 25 godina provedenih u radu.

I ovaj pravilnik su prihvatili svi direktori "MH ERS", i on je trebao da važi do onog momenta dok se ne donese novi kolektivni ugovor poslije pregovora sa sindikatima proizvodnih i distributivnih preduzeća ovog sistema.

Poslije prihvatanja ovog pravilnika na kolegijumu direktora, Sindikat RiTE "Gacko" je 14. marta održao vanrednu sjednicu na kojoj je, između ostalog, zaprijetio opštim štrajkom ukoliko bude usvojen predloženi pravilnik o radu koji, kako tvrde, predviđa drastično smanjenje plata svih zaposlenih.

Međutim, iako pravilnik ne predviđa smanjenje koeficijenata, uprava RiTE "Gacko" podržala je sindikalne predstavnike i odbila da prihvati pravilnik sa kojim se prethodno usaglasila na kolegijumu direktora u Banjaluci.

Ostaje nejasno u čemu je problem, ako se pravilnikom tvrdi da koeficijenti - samim tim plate, neće biti smanjivane i da ostaju na postojećem nivou koji predviđa postojeći kolektivni ugovor "MH ERS"!?

TrebinjeLive.info otkriva da su u pojedinim preduzećima "MH ERS", prvenstveno u dvije termoelektrane a najviše u RiTE "Ugljevik", postojeći koeficijenti pojedinim radnicima veći od maksimalno dozvoljenih, pa bi se usvajanjem ovog pravilnika i plate u "Gacku" i "Ugljeviku" izjednačile sa platama radnika u ostalim preduzećima iz elektro-energetskog sektora.

Upravo iz tog razloga, a ne zato što to predviđa pravilnik o radu koji predložen u posljednji utorak, Sindikat RiTE "Gacko" iznio je tvrdnju da će plate radnicima biti smanjene, ali nije saopštio javnosti ovo činjenično stanje.

Na koeficijente veće od maksimalnih u kolektivnom ugovoru javnosti nisu ukazale ni uprave RiTE "Gacko" i RiTE "Ugljevik".

Poslije sastanka sindikalnih predstavnika juče u Višegradu, ponovo nije iznesena činjenica o različitim koeficijentima u preduzećima "MH ERS", dok je od uprave preduzeća traženo da predloži novi pravilnik o radu.

Pregovori se nastavljaju, a do konačnog dogovara važe postojeći pravilnik o radu i kolektivni ugovor.

BROJKE

9.100 zaposlenih

250.000 miliona KM za bruto plate

2 pravilnika predložena

Više miliona KM novih rashoda po prvom pravilniku

20 miliona KM ušteda po drugom pravilniku.