Svih osam odbornika opozicije Skupštine grada Trebinja napustili su današnje zasjedanje Skupštine grada, nakon što je usvojen izmijenjeni dnevni red koji nije bio usaglašen na kolegijumu skupštine, a koji čini šest novih tačaka.

skupstina trebinje

Šef odbornika SDS-a u gradskoj skupštini Vidomir Begenišić, kazao je da su njegove kolege i on napustili skupštinsko zasjedanje jer se radi o veoma nekvalitetno pripremljenoj skupštini.

Istog mišljenja bio je i Ljubiša Krunić, šef kluba odbornika PDP-a u gradskoj skupštini.

On je kazao da njegove kolege i on neće učestvovati u današnjem zasjedanju 4. redovne skupštine grada, jer na skupštinske klupe dolaze obilni skupštinski materijali, koje nisu mogli da pregledaju za vrijeme dvedesetominutne pauze koju je dao predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banjak samo pola sata nakon početka zasjedanja.

"Pošto je usvojen predloženi dnevni red, a nismo uspjeli da pregledamo i razmotrimo skupštinske materijale i da iz tog razloga vodimo kvalitetnu diskusiju u toku skupštine, odbornički klub PDP-a neće učestvovati u daljem radu skupštine grada", rekao je Krunić.

Predsjednik Skupštine Dragoslav Banjak rekao je da je izbor opozicije i njihovo demokratsko pravo da napuste skupštinu, ističući da se nada da se to neće dešavati u narednom periodu.

Komentarišući navode opozicionih odbornika da nisu dobili skupštinske materijale na vrijeme, Banjak je rekao da je sve urađeno po poslovniku o radu skupštine grada Trebinja.

"Takva je praksa postojala i u prošlosti", rekao je Banjak, dodajući da je pokazao dobru volju da da i veću pauzu nego što je predviđena poslovnikom.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović kazao je ga nije začudilo napuštanje sjednice od strane opozicionih odbornika, ističući da, vjerovatno, nisu mogli da izdrže kad su vidjeli da je njihova administracija ostavila dubiozu u budžetu od nevjerovatnih 6.339.961 KM, čime su unaprijed osudili sve građane Trebinja na vraćanje kredita.

Na samom početku Skupštine grada, na prijedlog gradonačelnika Luke Petrovića, odbornici neće raspravljati o tačkama 9. i 20. - o saglasnosti na listu spomenika i spomen obilježja od velikog značaja za grad Trebinje i o inicijativi o reorganizaciji JZU „Dom zdravlja“ Trebinje.

Na dnevni red dodato je šest novih tačaka dnevnog reda, za koje su odbornici skupštinske materijale dobili na samoj skupštini, što je bio i razlog napuštanja današnjeg zasjedanja od strane odbornika opozicije.