Fotografije koje su pred vama nastale su u periodu do 1914. godine, dok je naš grad još uvijek bio pod austrougarskom vlašću.

stare fotografije trebinje

Na njima se nalaze centralne trebinjske ulice, panorame grada, bistro plava rijeka Trebišnjica...

stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje stare fotografije trebinje