Na područiju Republike Srpske u prošloj godini zabilježeno je 15.253 unutrašnjih migracija, a migracioni saldo u odnosu na Federaciju BiH /FBiH/ i Brčko distrikt bio je pozitivan i iznosio je 755, podaci su Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

migracije rs

Od ukupnog broja unutrašnjih migracija 8.876 čine međuopštinske migracije, 5.726 međuentitetske, te 651 migracija između Srpske i Brčko distrikta.

U prošloj godini na područiju Srpske 3.263 lica doselila su se iz Federacije BiH /FBiH/, a 303 lica iz Brčko distrikta.

U FBiH se sa područija Srpske odselilo 2.463 lica, a u Brčko distrikt 348 lica.

Posmatrano prema polu, promjene prebivališta učestalije su kod žena i zabilježeno je 8.047 slučajeva ili 52,76 odsto preseljenja.

Prosječna starost migranata iznosila je 40,6 godina.