Civilna zaštita grada Trebinja spremna je da u svakom momentu adekvatno odgovori na sve zadatke koji se od nje očekuju, prvenstveno da zaštiti stanovništvo u vanrednim situacijama kao što su poplave, požari i snježne padavine.

dan civilne zastite (1)

Istaknuto je ovo nakon današnjeg prijema u Gradskoj upravi povodom 1. marta - Međunarodnog dana Civilne zaštite, te dodato da ova služba raspolaže sa osnovnom opremom za predviđene zadatke, ali da nabavka novih materijalnih sredstva nikada nije na pretek.

"Civilna zaštita zajedno sa ostalim naldežnim subjektima ima zadovoljavajuće ljudske i materijalne resurse. Sve eventulane nepogode spremno dočekujemo", rekao je Miljan Tomašević, šef Odsjeka Civilne zaštite našeg grada.

U narednom periodu biće napravljen i plan vanrednih situacija u kome učestvuju sve značajne institucije kako lokalne, tako i republičke.

Civilna zaštita, napomenuo je Tomašević, u narednom periodu još aktivnije će nastaviti na promociji broja 121 na koji građani mogu da dobiju sve neophodne informacije iz ove oblasti, odnosno prijave određene probleme.

A da zadatak ovog odsjeka nije samo zaštita u vanrednim situacijama, pokazalo je i učešće pripadnika gradske Civilne zaštite u uređenju grada, koji su se odazvali na poziv nadležnog Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove.

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, čestitajući Dan civilne zaštite, kazao je da je pod hitno neophodno da se izradi strategija koja će imati za cilj podizanje kvaliteta rada odsjeka Civilne zaštite.

dan civilne zastite (1)

On je istakao da se gradski odsjek kod svakog problema mora osloniti na Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ i vatrogasne jedinice sa područja grada, koje imaju neophodan stručni kadar i opremu.

"Okolina Trebinja je izgubila zelenilo. Potrebno je da se izrade i protivpožarni zaštitni pojasevi i putevi po Leotaru, Podgljivlju, Petrini, te postave cisterne sa vodom i pijeskom. Zato će nam biti potrebna nova oprema i ažurnost radnika", rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, gradska Civilna zaštita ubuduće će održavati alarmni sistem HET-a za uzbunjivanje, obavještavanje i javljanje, a biće izrađen i plan zaštite od požara i poplava.