Zaposleni u Službi porodične medicine Doma zdravlja Trebinje, u sedam ambulanti i 15 timova ljekara i medicinskih sestara, obilježili su danas desetogodišnjicu rada i usluge koju svakodnevno pružaju građanima našeg grada.

radnici doma zdravlja trebinje

Tim povodom zaposleni u ovoj Službi danas su posjetili učenike Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj", sa kojima su razgovarali  o zdravom načinu života, prevenciji bolesti, ali i značaju saradnje sa porodičnim ljekarom, koji prati zdravstveno stanje svojih pacijenata od šeste godine života

"Kroz radionicu i razgovor sa mališanima pokušali smo da ostvarimo bliži kontakt, jer svi se nekako bojimo odlaska kod doktora. Želimo od đaka da čujemo šta znaju o porodičnoj medicini i njihova razmišljanja šta bi mi mogli da poboljšamo u našoj službi“, istakli su u Domu zdravlja.

Prema riječima dr Tatjane Bošnjak, načelnika Službe porodične medicine, u ovoj službi radi šest ljekara specijalista porodične medicine, tri ljekara drugih specijalnosti koji su doedukovani za oblast koju obavljaju, dvojica internista i tri doktora opšte prakse, dok su na specijalizaciji dva ljekara.

Ona je istakla da je osnovna prednost porodične medicine što je ljekar taj koji vodi brigu o jednoj porodici, od onih članova koji imaju šest godina do onih najstarijih.

dr tatjana bosnjak

"Pratimo cijele porodice i tako možemo da saznamo kakvi su uslovi njihovog života, nasljedne faktore, socijalno okruženje, faktore rizika. Sve ovo je od neprocjenjivog značaja", rekla je Bošnjak, dodajući da su iz ovih razloga ljekari porodične medicine oni koji imaju najviše kontakata, čime se stiče partnerski odnos između, s jedne strane - doktora i medicinskih sestara i pacijenata.

Ipak, najznačajniji dio njihovog rada je prevencija kod svih pacijenata i saradnja sa drugim ljekarima iz Bolnice u Trebinju, odnosno iz Republike Srpske i BiH, pa i šire.

Tokom desetogodišnjeg rada ove službe, pacijenti su najviši otpor imali prema zakazivanju pregleda, ali kako vrijeme prolazi i ova oblast je veoma dobro uređena i pacijenti su je prihvatili. Međutim, to ne znači da pacijent kome je pogoršano zdravstveno stanje i neophodna mu je hitna asistencija ljekara neće biti primljen odmah po dolasku u ambulantu.

Služba porodične medicine u Trebinju osnovana je u martu 2007. godine, a ambulante rade u dvije smjene.

Inače, tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine izabrani doktor i dvije medicinske sestre.