Službu za stomatologiju Doma zdravlja u Trebinju spreman je da preuzme privatni Stomatološki centar "Tomanović" iz našeg grada, koji bi zadržao sva dostignuta prava pacijenata, zaposlene radnike i cijene i uz to proširio korpus usluga.

stomatologija trebinje

Potvrdio je ovo za TrebinjeLive.info dr Milan Tomanović - vlasnik Stomatološkog centra "Tomanović", ističući da je spreman da u potpunosti preuzme poslovanje Stomatološke službe po pravilima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, o čemu je u pismu namjere upoznao rukovodstvo Doma zdravlja, nadležne u Fondu i gradonačelnika Luku Petrovića.

Prema Tomanovićevim riječima, preuzimanje osam stomatoloških timova Doma zdravlja realizovalo bi se kroz javno-privatno partnerstvo, koje bi bilo prvo ove vrste u Srpskoj.

milan-tomanovic

"Ako preuzmemo službu, izvršićemo njenu modernizaciju i pacijenti će imati priliku da po cijenama Fonda zdravstva obavljaju sve predviđene usluge", naglasio je Tomanović za TrebinjeLive.info, dodajući da je na prvom mjestu interes pacijenata.

Preuzimanje Službe imalo bi višestruk značaj za pacijente, pa bi tako, napokon, po cijenama koje je propisao Fond zdravstva poslije dugo godina imali priliku da koriste ortodontne usluge (aparati za ispravljanje zuba kod djece - mobilni i fiksni), protetske nadoknade za penzionere iznad 65 godina, savremenu digitalnu rendgen dijagnostiku, ortopediju vilice, dijagnostiku i terapiju razvojnih anomalija (rascjep nepca, skeletne deformacije), te standardne usluge kao što je konzervativna stomatologija.

On je napomenuo da bi, ukoliko preuzme Službu, svi zaposleni radnici imali ista prava i obaveze kao i zaposleni u njegovom Stomatološkom centru.

Kako nam je pojasnila dr Branka Drašković - direktor Doma zdravlja Trebinje, za sklapanje ovog ugovora neophodan je pravni osnov i izrada elaborata, pa će se budućnost zaposlenih, ali i pacijenata, znati u narednim danima.

Branka-Draskovic

Uvažiće se, kaže Drašković, i stavovi zaposlenih radnika u Službi za stomatologiju, i tek nakon toga donijeće se konačna odluka, uz saglasnost Grada Trebinja kao osnivača Doma zdravlja.

U Stomatološkoj službi Doma zdravlja radi osam timova, a Fond zdravstvenog osiguranja sa 350.000 KM dotira svega tri tima, što već godinama stvara problem ovoj ustanovi koja ima dugovanja veća od 8 miliona KM.

Da je stanje u Domu zdravlja alarmantno i da se pod hitno moraju preduzeti koraci ka rješavanju zatečenih problema, jasno je i prvom čovjeku Trebinja Luki Petroviću.

Kako nam je kazao, ostvarivanjem javno-privatnog partnerstva riješio bi se dio nagomilanih problema, a i ova ustanova bi lakše mogla da prebrodi krizu koja u njoj vlada već godinama unazad.

Ipak, naglasio je Petrović, procedura se mora ispoštovati, a i odbornici će na redovnom zasjedanju raspravljati o ovom prijedlogu.

BROJKE

8 timova radi u Domu zdravlja

3 tima finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS

350.000 KM iznosi dotacija Fonda

7,5 miliona KM je dug Doma zdravlja.

ŠTA JE JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO?

javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo /JPP/ je oblik saradnje javnog i privatnog sektora, koji se realizuje udruživanjem resursa, kapitala i stručnih znanja, radi zadovoljavanja javnih potreba.

Cilj javno-privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i uspješnija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga.

Tehnički, JPP je jedan oblik privatizacije u kojem privatna kompanija preuzima upravu nad državnim objektom ili infrastrukturom u zamjenu da obavljanje poslova koji su definisani ugovorom.

Nakon isteka ugovorom određene obaveze, objekt ili infrastruktura se vraća pod državnu kontrolu.

ŠTA KAŽE ZAKON RS?

Narodna skupština Republike Srpske izglasala je zakon o javno-privatnom partnerstvu 2009. godine, koji predviđa da predmet javno-privatnog partnerstva, između ostalog, mogu da budu obrazovna, zdravstvena, sportska, komunalna infrastruktura...

Javni partner može da bude Vlada RS, jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove koje osnivaju lokalne samouprave...

Registar javno-privatnog partnerstva vodi Ministarstvo finansija Republike Srpske, a kontrolu vrše nadležni organi i Glavna služba revizije javnog sektora RS.