Miodrag Batinić izabran je za novog predsjednika Gradske organizacije Crvenog krsta Trebinje.

crveni krst

Pored Batinića, izabrana su i dva potpredsjednika i to dr Saša Borjan i mr Aleksandar Vukanović.

Tročlano predsjedništvo svoje dužnosti će da obavlja volonterski.

Pored njih, izabran je i novi sastav gradskog odbora, koji je odmah po izboru razmatrao tešku materijalnu situaciju ove humanitarne organizacije.