U Gradskoj upravi Trebinja danas je održan inicijalni sastanak u okviru kojeg je formirana radna grupa koja će biti angažovana na izradi idejnog projekta revitalizacije Starog grada, kako bi se ovaj turistički potencijal oživio.

stari grad automobili trebinje

Radnu grupu čine predstavnici Gradske uprave Trebinje, Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srpske, Muzeja Hercegovine, Medžlisa Islamske zajednice Trebinje, JP "Vodovod", "Elektrohercegovine", "M:tela", kao i predstavnika mjesne zajednice Centar i stanovnika Starog grada.

Koordinator i stručna podrška radnoj grupi je arhitekta Ninoslav Ilić.

Zadatak grupe je da se, prije svega, uradi presjek trenutnog stanja u kome se nalaze objekti i infrastruktura u Starom gradu, pa da se na osnovu toga, uz prethodno izvršena arheološka istraživanja, uradi idejni projekat.

Na osnovu idejnog projekta bi se, uz saglasnost i učešće Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srpske, izradio glavni projekat revitalizacije Starog grada Trebinja, kojim bi se dalje apliciralo za sredstva prema međunarodnim fondovima.

Cilj ove inicijative je da se problematika Starog grada sagleda i riješi kao cjelina, odnosno da se ovaj dio grada, kao važan turistički potencijal, adekvatno revitalizuje i oživi.