Loša hidrološka situacija u prethodnom periodu uzrokovala je rekordnu potrošnju i deficit električne energije u širem okruženju, ali je proizvodnjom svih raspoloživih kapaciteta "Elektroprivrede Republike Srpske", uključujući "Hidroelektrane na Trebišnjici" /HET/, taj problem prevaziđen, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

het

Vujić je naveo da su u prethodna dva mjeseca padavine bile minimalne, bez dotoka u akumulacije, sa ekstremno niskom temperaturom.

On je napomenuo da se očekuje da će rad HET-a i u narednom periodu biti stabilan uprkos nepovoljnim hidrološkim i energetskim prilikama koje su uslovile da kota akumulacije Bileća bude niža od očekivane, planirane elektro-energetskim bilansom.

Kiša koja posljednjih dana pada na području Hercegovine popravila je situaciju u akumulacijama.

"Padavine i dotoci prethodnih nekoliko dana znatno su poboljšali stanje akumulacije Bileća, odnosno sistema HET-a", naveo je Vujić, ističući da su očekivanja da se u narednom periodu trend povoljnije hidrologije nastavi, da ostvarenje proizvodnje i stanje akumulacije Bileća bude na nivou planiranih bilansnih vrijednosti, uz rad sistema HET-a bez ograničenja.

U "Hidroelektranama na Trebišnjici" podsjećaju da su u 2016. ostvarili jednu od najboljih godišnjih proizvodnji i bili važan oslonac elektroenergetskog sistema "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/.

Elektroenergetskim bilansom ERS-a planirana proizvodnja HET-a za 2016. godinu premašena je za 20 odsto.