Grad Trebinje i gradovi i opštine iz Makedonije sačiniće protokol o ekonomskoj, privrednoj i kulturnoj saradnji, saglasili su se danas gradonačelnik Trebinja Luka Petrović i otpravnik poslova u Ambasadi Makedonije u BiH Aleksandar Krstevski.

otpravnik poslova makedonije u bih u trebinju

Petrović je istakao da bi se uspostavljanjem saradnje sa makedonskim gradovima i opštinama otvorile višestruke mogućnosti jer bi se stvorili uslovi da se projektima od obostranog interesa konkuriše za sredstva IPA fondova.

Kao jedan od gradova sa kojim bi se mogla uspostaviti konkretnija saradnja, Petrović je naveo Kavadarce, koje ima slične vremenske uslove i proizvodi iste vinske sorte kao Trebinje.

"Nastojaćemo putem Udruženja nacionalnih manjina iz Makedonije koje djeluje u Trebinju da ostvarimo bolje kontakte, a i ono će imato bolji oslonac u gradskoj administraciji nego do sada", rekao je Petrović, navodeći da će podržati sve predložene projekte iz sporta, kulture i druge od značaja za to udruženje.

Krstevski je rekao da Trebinje ima potencijale i da je moguća kulturna saradnja, ali da bi taj grad sa makedonskim gradovima i opštinama više povezivala ekonomska i privredna saradnja.

On je istakao da će "lični kontakti biti podsticaj na buduću saradnju iz raznih oblasti i u obostranom interesu".

"Radićemo na uspostavljanju boljih međusobnih veza kako bi što više iskoristili potencijale određenih finansijskih institucija, kao što su IPA fondovi. BiH ulazi u taj proces, a Makedonija već ima iskustvo i prešla je određeni put tako da naši kapaciteti stoje na raspolaganju kako bi se Trebinje i ova regija što bolje pripremili i iskoristili finansijske mogućnosti na obostranu dobrobit", dodao je Krstevski.