Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ su u 2016. godini ostvarile jednu od najboljih godišnjih proizvodnji ovog preduzeća i bile su važan oslonac elektroenergetskog sistema Elektroprivrede Republike Srpske /ERS/, izjavio je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

het

On je istakao da je, zahvaljujući dobroj pogonskoj spremnosti agregata u sistemu HET-a i povoljnoj hidrologiji u dijelu godine, kota akumulacije Bileća 16. juna 2016. godine dostigla svoju maksimalnu vrijednost, te je elektroenergetskim bilansom ERS-a planirana proizvodnja HET-a za 2016. godinu premašena za 20 odsto.

Vujić je napomenuo da tako dobre rezultate nije mogla poremetiti ni loša hidrologija na početku i na kraju prethodne godine, posebno u decembru, kao i tokom decembra 2015. godine, kada nisu zabilježene padavine, odnosno dotoci u akumulaciju Bileća.

"Proizvodnjom sistema HET isporučeno je 1.168,52 gigavat-časa, uz dodatnu proizvodnju 88,23 gigavat-časa električne energije, zadužene tokom revitalizacije agregata u HE Dubrovnik krajem 2015. godine, koju je iz sistema HET preuzela Hrvatska elektroprivreda", rekao je Vujić.

On je naveo da je maksimalnim iskorišćenjem akumulacije Bileća ostvarena jedna od najboljih godišnjih proizvodnji HET-a, sa ostvarenim dotokom u akumulaciju od 61,20 metara kubnih u sekundi, što je, kako kaže, ispod prosječne godišnje vrijednosti ostvarenih dotoka u periodu od kada se redovno prate i mjere hidrološki podaci u slivu.

"HET je u mnogome doprinio stabilnom i efikasnom funkcionisanju elektroenergetskog sistema BiH, učestvujući kao pružalac pomoćnih usluga u okviru ERS kao balansno odgovorne strane", istakao je Vujić.