Kana Galilejska je mjesto u Galileji u kome je živio Sveti Apostol Vartolomej i gdje se po novozavjetnom Jevanđelju po Jovanu održala svadba na kojoj je Isus Hristos učinio čudo pretvaranja vode u vino.

kana galilejska

Kana se nalazi na mjestu gdje se danas nalazi gradić Kafr Kana, sa oko 20.000 stanovnika, sedam-osam kilometara sjeveroistočno od Nazareta.

Na svadbu su bili pozvani i Isus, njegovi učenici i Djeva Marija. Isus je svojim dolaskom želio posvetiti ženidbu, koju je kasnije uzdigao na sakrament. Želio je da poruči i da umjereno veselje i zabava nisu zabranjeni i da poštuje rodbinske i prijateljske veze.

Rodbina mladenaca bila je siromašna pa im je ponestalo vina. To je prva primjetila Djeva Marija. Nije htjela da se osramote na svečan dan pa je samonicijativno zamolila Isusa, da im pomogne riečima: "Vina nemaju.

Isus do tada nije učinio nijedno čudo, ali Djeva Marija je znala da on to može, jer je Sin Božji. Isus joj odgovori: "Ženo, šta ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!". "Ženo" je bio častan naziv uobičajen za to doba. Tako su nazivali i kraljice.

Djeva Marija je prva koja se obratila Isusu za pomoć. Zbog toga se smatra pomoćnikom i zagovornikom ljudi u potrebama i nevoljama.

kana galilejska 2 Iskopine kuće za koju se vjeruje da se svadba u njoj dogodila

Sv. Jovan 2:1-11: 'Trećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju." Kaže joj Isus: "Ženo, šta ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!" Nato će njegova mati poslužiteljima: "Šta god vam rekne, učinite!" A bijaše onde Jevrejima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!". I napune ih do vrha. Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite peharniku stola." Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je, znale su sluge koje zagrabiše vodu. Peharnik stola pozove ženika i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na sto najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada." Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici.

kana galilejska 2

Pretvarenjem vode u vino, Isus je pokazao da ima natprirodnu moć.

Ovo je jedan od tri događaja, pored Isusovog rođenja i krštenja, koji se vezuju za Bogojavljanje.

kana galilejska 4 Pravoslavni hram Svetog Georgija, na mjestu gdje je živio apostol Vartolomej i gdje se odigrala svadba

Isus vodu pretvara u vino