Danas se slavi Krstovdan - krštenje Isusovo, koje je obavio Jovan Krstitelj u rijeci Jordan i kojim se obilježava objava svijetu da je on Sin Božiji.

krstovdan

To je prvi dan posta poslije Božića, zato što se od praznika rođenja Hristovog do Krstovdana ne posti ni srijedom ni petkom.

Hristovo krštenje na ikonama i freskama se oslikava Isusovom figurom, koja stoji u rijeci Jordan, dok ga Sveti Jovan Preteča krštava vodom, a nad Isusom, u visini se vidi Sveti duh u obliku goluba u letu.

Dani od Božića do Krstovdana nazivaju se “Nekršteni dani”, jer se smatra da tih dvanaest dana Hristos nije bio kršten, a tačno je, da on nije bio kršten trideset godina i dvanaest dana, jer je kod starih Jevreja postojao običaj da niko ne može biti učitelj (rabin) dok ne napuni trideset godina, pa je on tek tada i počeo da propovijeda.

Isus je od Jovana primio krštenje, ali, budući da je bio bezgrešan, tim djelom osvetio je cijeli obred. Tako je uvedena tajna krštenja, kojom dolazi do čovjekovog očišćenja od grijehova.

Jovan je sebe smatrao nedostojnim da krsti Isusa Hrista i počeo je njega da spriječava, govoreći: "Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni?"

Ali Isus mu odgovori: "Ostavi sada, ne spriječavaj me sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu - ispuniti sve u Zakonu Božijem i pokazati primjer ljudima". Tada se Jovan povinovao i krstio Isusa Hrista.

Po obavljenom krštenju, kada je Isus Hristos izlazio iz vode, odjednom su se otvorila (otkrila) nad njim nebesa i Jovan je vidio Duha Božijeg, koji se u vidu goluba spustio na Isusa, a sa neba se začuo glas Boga Oca: "Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji".

Tada se Jovan konačno uvjerio da Isus jeste očekivani Mesija, Sin Božiji, spasitelj svijeta.

Praznik Krštenja Gospodnjeg, takođe, naziva se praznikom Bogojavljenja, jer je za vrijeme krštenja Bog pokazao sebe ljudima, da on jeste presveta Trojica.

Bog Otac govorio je sa neba, ovaploćeni Sin Božiji se krstio, a Duh Sveti sišao je u vidu goluba. Pri krštenju, prvi put ljudi su mogli vidjeti da se u licu Isusa Hrista javio ne samo čovjek, već u isto vrijeme i Bog.

potapanje krsta

Danas se u crkvi vrši potapanje krsta i “umivanje” ikona.

Crkva je ustanovila Svetu tajnu krštenja za svako ljudsko biće. Krštenjem se postaje član Hristove crkve i duša se čisti od svakog grijeha.

Po svom sadržaju praznik Isusovog krštenja, povezan je s Bogojavljenjem. U proslavljanju Bogojavljenja, naime, slave se zajedno tri sadržaja ili događaja: Isusovo rođenje, krštenje i prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj.

Tačna lokacija gdje je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista je danas nepoznata. Ali se na osnovu nekih dokumenata i arheoloških nalaza smatra da je to lokacija na rijeci Jordan na osam kilometara od Jerihona i na pet kilometara od ušća rijeke Jordan u Mrtvo more.

krstenje isusovo jordan Mjesto gdje je, po mišljenju istoričara, Isus kršten nalazi se u Jordanu.

Krštenje Hristovo