Prema podacima kojima raspolaže Turistička organizacija grada Trebinja, u 2016. godini u našem gradu je zabilježeno 52.757 registrovanih noćenja, što predstavlja povećanje za 18 odsto u odnosu na 2015. godinu, čime je nastavljeno kontinuirano uvećanje obima turističkog prometa koji se posljednjih godina bilježi u gradu na Trebišnjici.

trebinje turizam

Broj registrovanih noćenja domaćih turista za 2016. godinu iznosi 17.564 ili 33 odsto ukupno zabilježenih noćenja, dok broj registrovanih noćenja inostranih turista za 2016. godinu iznosi 35.193 ili 67 odsto od ukupno zabilježenih noćenja za 2016. godinu.

Najveći broj inostranih noćenja zabilježili su turisti iz Turske sa 40, Srbije sa 17, Južne Koreje sa 8, Grčke sa 5, Crne Gore sa 4, i Velike Brtitanije sa 2 odsto od ukupno zabilježenih inostranih noćenja.

Ukupna iskorištenost smještajnih kapaciteta u 2016. godini prema prikupljenim podacima iznosi 11 odsto, a Trebinje zaključno sa 2016. godinom raspolaže sa 1.302 smještajne jedinice u sedam hotela, pet motela, dva hostela, dvije vile, jednom prenoćištu i nekoliko privatnih smještajnih objekata.

Proporcionalno uvećanju broja registrovanih noćenja u 2016. godini došlo je i do uvećanja iznosa prikupljene boravišne takse, te je na konto toga Turistička organizacija grada Trebinja za 2016. godinu inkasirala 84.470 KM.

Trebinje su kao i prethodnih godina grupno i individualno posjećivali turisti iz svih dijelova svijeta, a u 2016. godini evidentirane su posjete turista iz 71 različite zemlje svijeta koji su najčešće posjećivali i obilazili bogato kulturno istorijsko nasljeđe iz različitih istorijskih perioda: manastire, crkve, spomenike, Stari grad – Kastel (sa džamijama), Muzej Hercegovine, Perovića (Arslanagića) most.

Veliki broj posjeta zabilježen je u trebinjskim podrumima vina, kao i restoranima i konobama sa nacionalnom kuhinjom.

Podaci pokazuju da se u gotovo svim oblastima pružanja usluga u turizmu direktno ili indirektno u turistički promet uključilo više privrednih subjekata ili fizičkih lica koji su doprinijeli povećanju međusobne konkurencije, koje je za posljedicu imalo poboljšanje nivoa i kvaliteta pruženih usluga turistima koji su posjetili Trebinje.

"Na osnovu iznešenih podataka, može se zaključiti da je turistička 2016. godina bila više nego dobra, da se turizam u Trebinju rapidno razvija, te da Trebinje spada u red brzo rastućih turističkih destinacija koja svojim rezultatima u velikoj mjeri doprinosi poboljšanju ukupnog entitetskog i republičkog obima turističkog prometa", kažu u Turističkoj organizaciji grada Trebinja.

Turistička organizacija grada Trebinja će i u 2017. godini nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti vezanih za promociju Trebinja kao zanimljive turstičke destinacije, ali i unapređenje i razvoj turizma, kako bi se Trebinje u godinama koje su pred nama još bolje pozicioniralo na turističkom tržištu.