Elektroprivreda Republike Srpske /ERS/ prebaciće u 2016. godini plan proizvodnje električne energije za deset odsto, smanjeni su distributivni gubici, dok su ukupna investiciona ulaganja za 2017. godinu predviđena u iznosu od 357 miliona KM - ističe u intervjuu Srni Željko Kovačević, direktor ERS-a.

elektroprivreda rs

On najavljuje da će njegov i prioritet kompletne Uprave matičnog preduzeća biti da zaštite interese i prava radnika, ali i da sačine plan ušteda, koji se od njih očekuje.

"Napravićeno određene kompromise i korekcije - radne grupe ovlaštene od Sindikata radnika i Uprave preduzeća treba da dogovore sve detalje i nađu prihvatljivo rješenje", napominje Kovačević govoreći o novom Kolektivnom ugovoru.

Kada je riječ o poslovanju pojedinačnih preduzeća, Kovačević navodi da se njihovi finansijski izvještaji očekuju krajem februara, te da je rano govoriti o brojkama, dok će konsolidovani izvještaj Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" biti 30. aprila 2017. godine.

INVESTICIONA GODINA 2017.

Kovačević naglašava da se najznačajnije investicije za sljedeću godinu odnose na proizvodna preduzeća - tri hidroelektrane i dvije termoelektrane i napominje da će ERS, uglavnom iz sopstvenih sredstava, u narednoj godini ulagati u opremu i nove objekte proizvodnih preduzeća.

"Za te svrhe planirano je 248 miliona maraka, pa se s pravom može reći da će 2017. biti investiciona godina",navodi Kovačević za Srnu, a kao najvažnije investicione projekte najavljuje izgradnju dovodnog tunela sa ulaznom građevinom i pristupnim tunelima za hidroelektranu Dabar, početak građevinskih radova na izgradnji MHE "Bočac 2", te za pripremne aktivnosti na realizaciji projekta hidroelektrane "Buk Bijela“.

Najviša ulaganja, ističe, biće u TE "Ugljevik" - planirano je 122 miliona maraka.

"Za projekat odsumporavanja izdvojili smo 30 miliona, a radiće se i kapitalni remont generatora, rekonstrukcija elektrofiltera, nabavka rudarske mehanizacije, dampera, bagera", precizira Kovačević.

Što se tiče Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ "Gacko", planirana je investiciona otkrivka uglja u iznosu od sedam miliona maraka i nabavka rudarske mehanizacije.

Planirana investiciona ulaganja elektrodistributivnih preduzeća u 2017. iznosiće 96,8 miliona maraka, i to 60 miliona za izgradnju novih distributivnih objekata, a ostatak novca biće utrošen u sanaciju postojeće mreže i objekata.

ERS investira i u vanjske poslove, tako da je za izgradnju zatvorenog bazena u Trebinju, čiji radovi počinju sljedeće godine, izdvojila 4,8 miliona maraka.

Kovačević podsjeća da je, od 1. januara do 31. oktobra ove godine realizovano 111,5 miliona investicija, prvenstveno u proizvodna preduzeća koja su u kapitalne projekte, novu opremu i objekte uložila, 77,5 miliona maraka.

zeljko kovacevic ers

Kada je riječ o distributivnim gubicima, direktor ERS-a napominje da je nastavljen trend njihovog smanjenja , ističući da su u 2016. godini iznosili oko 11,5 procenata, što je na nivou realnih tehničkih gubitaka sistema, i manje nego u Srbiji, gdje iznose oko 14 odsto, a Crnoj Gori 16 procenata.

VIŠAK RADNIKA I OTPUŠTANJA?

Kovačević kaže da matično preduzeće, po sistematizaciji, predviđa 207 radnih mjesta, a da trenutno zapošljava 199 .

"Shodno tome, viška radnika nema, pa neće biti ni otpuštanja u narednom periodu. Kada su u pitanju zavisna preduzeća njihove Uprave su zapošljavale u skladu sa svojim potrebama. Zbog teške ekonomske situacije pri zapošljavanju se vodilo računa o osjetljivim kategorijama, socijalnim slučajevima i porodicama poginulih", navodi Kovačević

ERS I LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA

Direktor ERS-a kaže da je ovo preduzeće okosnica razvoja privrednog i energetskog sistema Republike Srpske, a da bi ostalo takvo u narednom periodu neophodno je odgovoriti na brojne izazove.

"Otvaranje tržišta električne energije neminovno mora zaživjeti i u praktičnom smislu, a mi moramo biti spremni, kako bi i dalje ostali najpouzdaniji i najjeftiniji ponuđač struje u Srpskoj. U tom smislu čeka nas reorganizacija i restrukturiranje sistema ERS-a, i njegova participacija na postulatima modernog tržišta električne energije", ističe Kovačević.

Kovačević navodi da su pred ERS-om obaveze Nacionalnog plana za redukciju emisija štetnih čestica koje će dovesti do izgradnje zamjenskih kapaciteta, prvenstveno u sferi obnovljivih izvora energije, ali i izgradnje novih postrojenja termoelektrana.

Ističući da ERS za Republiku Srpsku ima strateški značaj, Kovačević zaključuje da su ekonomski racionalniji pristup, nove ideje, modernizacija pogona i prilagođavanje savremenim tendencijama tržišnog poslovanja ciljevi koje je potavio menadžment ovog mješovitog holdinga, uz očekivanje da će ih ispuniti zajedno, efikasnim i timskim radom.