Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su danas budžet grada za 2017. godinu u iznosu od 22.770.000 KM, što je za 8,62 odsto manje od budžeta za 2016. godinu i 7,28 odsto manje od plana po rebalansu budžeta za tekuću godinu.

skupstina trebinje

U obrazloženju prijedloga budžeta je navedeno da se najveće smanjenje na prihodovnoj strani odnosi na primitke od prodaje imovine, koji su u rebalansu budžeta za tekuću godinu iznosili 5.070.000 KM, a u 2017. godini, prema iskazanim namjerama investitora, planirani u iznosu od 2.025.000 KM.

Najveće povećanje u odnosu na rebalansirani budžet tekuće godine planirano je na prihodima od naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta uvećanim za 182 odsto, te prihodima od zemljišne rente, koji su veći za 31 odsto.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Gordan Mišeljić istakao je da se budžet u ovom momentu ne može nazvati razvojnim, već više sanacionim.

Kao neke od investicija predviđenih budžetom, Mišeljić je naveo asfaltiranje i rekonstrukcija više gradskih ulica, uređenje vodovodne mreže, projekat vodosnabdijevanja, napominjući da planirane kapitalne investicije u narednoj godini iznose 2.780.000 KM.

Odbornik SDS-a Vidomir Begenišić smatra da je budžet potrošački i da je razvojna komponenta svedena na minimalnu mjeru, te da će, kako je rekao aktuelna većina morati da traži alternativne načine finansiranja preko grantova ili donacija.