Koliko god jedna država nastoji pravno regulisati obavljanje ekonomskih aktivnosti uvijek postoje segmenti u kojima veći ili manji obim ekonomskih transakcija izmiče nekim od tih propisa.

poreska kampanja

Tako je i Vlada Republike Srpske uvođenjem fiskalizacije krenula u suzbijanje sive ekonomije, nelojalne konkurencije i utaje poreza. Cilj provođenja fiskalizacije je dovođenje u ravnopravan položaj svih obveznika, uređenje tržišta u RS,te povećanje fiskalne discipline.

Uvođenjem fiskalnih kasa značajan dio prometa prešao je iz sive zone u legalne tokove. Prva fiskalna kasa u Republici Srpskoj puštena je u rad u avgustu 2008. godine.

Da je fiskalizacija uspješan projekat, čije je uvođenje bilo itekako potrebno, pokazuje i smanjenje sive ekonomije, što ima direktan uticaj na povećanje javnih prihoda, te dobijanje podataka koji se koriste za preciznije izračunavanje krajnje potrošnje u RS u sistemu PDV-a.

Međutim, da bi projekat fiskalizacije dao još bolje rezultate, neophodna je aktivnija uloga građana. Građani se od početka uvođenja fiskalizacije smatraju najvažnijom karikom uspješnog provođenja fiskalizacije.

S obzirom da neizdavanje računa vodi izbjegavanju plaćanju poreza, Poreska uprava RS očekuje da se i građani aktivno uključe u suzbijanje sive ekonomije, tako što će uzeti fiskalni račun. Ne uzimajući račune, građani nesvjesno daju svoj doprinos u utaji poreza i povećanju obima sive ekonomije.

Sam Zakon o fiskalnim kasama kaže da svaki kupac prilikom kupovine mora uzeti račun, a ukoliko ga ne dobije nije dužan da plati.

Međutim, u praksi se pokazalo da postojanje zakona ne znači i da se on u cjelosti i primjenjuje. Postoje kontrole, kao i sankcije za nepoštivanje zakona, a koje ujedno predstavljaju i garant za poštivanje istih.

Međutim, kontrole postaju neefikasne u slučaju kada većina građana ne poštuje ili zanemaruje propise. Naime, ako želimo da povećamo svijest građana, te podstaknemo pojedince da poštuju propise, prvenstveno moramo da ukažemo da poštivanje propisa svim građanima donosi više koristi, nego što bi im donijelo da iste ne poštuju.

Važno je promjeniti loše navike i povećati fiskalnu svijest kod građana i ukazati na značaj uzimanja fiskalnog računa. Bez fiskalnog računa kupac ne može da reklamira robu niti da dobije povrat novca.

Fiskalni račun je jedini način da kupac ostvari svoja prava, ali i da bude siguran da dio njegovog novca ide u budžet čime se finansira zdravstvo, prosvjeta, kultura, obrazovanje....

Borba protiv sive ekonomije ne zasniva samo na zabranama i inspekcijskim mjerama već podrazumijeva i različite aktivnosti šire društvene zajednice, od kojih je jedna upravo uzimanje fiskalnog računa.

U traženju rješenja za poboljšanje poslovne klime i podizanje svijesti o važnosti izdavanja i uzimanja računa, Poreska uprava je krenula sa kampanjom „Korak preduzmi, račun uzmi“.

Neophodno je podići svijest i ukazati građanima da račun ne predstvalja samo parče papira koje mu zauzima mjesto u novčaniku ili ruci, nego da se upravo uzimanjem računa povećava ekonomska snaga naše zemlje, te predstavlja mali, ali veoma značajan korak ka boljem i kvalitenijem životu svih građana.

Da bi se postigli željeni rezultati, ponekad nisu potrebne velike promjene u propisima, nego samo male, sitne i naizgled nebitne promjene u ponašanju nas, građana. I zato:

„Korak preduzmi, račun uzmi“.