Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Kreditne banke za obnovu iz Frankfurta za izgradnju vjetroelektrane "Hrgud", opština Berkovići, predviđa zaduženje od 60 miliona evra /120 miliona KM/, naveo je pomoćnik ministra finansija RS Milorad Đurđević.

vjetroelektrana hrgud

On je juče na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da se taj kredit daje na rok od 15 godina, sa periodom odgode plaćanja od četiri godine.

Đurđević je naveo da je krajnji korisnik po kreditu Mešoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Matično preduzeće AD Trebinje, a Ministarstvo finansija će sa tim privrednim subjektom zaključiti ugovor o prenosu kreditnih sredstava.

Riječ je o vjetroelektrani procijenjene snage od 48 megavata i sa procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 126 gigavatčasova.

Poslanik NDP Dragan Čavić rekao je da je nezakonito utvrđena kamatna stopa, kao i da je "odluka nepismena sa zakonskog stanovišta".

Poslanik SNSD Dragoljub Davidović rekao naglasio je da treba obratiti pažnju to da li će ta njemačka banka uslovljavati ko će biti izvođač radova i kako će se kupovati oprema, dodajući da je "već bilo neugodnih iskustava sa tom bankom"