U Trebinju su danas predstavnici 61 institucije i organizacije sa područja istočne Hercegovine potpisali Platformu zajedničkog djelovanja čiji je cilj suzbijanje nasilja u porodici i pomoć žrtvama nasilja na području ove regije.

nasilje platforma

LJiljana Čičković, izvršni direktor nevladine organizacije "Ženski centar" koja je inicijator izrade platforme, kaže da je riječ o nadogradnji postojećih pojedinačnih sporazuma i protokola potpisanih u Trebinju 2005. godine i u ostalim opštinama istočne Hercegovine 2008. i 2009. godine, napominjući da se takav model pokazao veoma efikasnim.

Ona je podsjetila da su i prethodnih godina hercegovačke institucije i organizacije pružale pomoć žrtvama porodičnog nasilja, ali da će ova platforma zajedničkog djelovanja unaprijediti podršku tim licima.

"Prije potpisivanja ovog memoranduma institucije su se ugledale samo na zakon kada je u pitanju postupanje prema žrtvama nasilja, ali nisu obraćale pažnju na ono što bi mogli učiniti za njih, a šta je dozvoljeno", rekla je Čičkovićeva.

Kao neke od primjera dosadašnjeg pozitivnog djelovanja Čičkovićeva je navela da je Dom zdravlja pružao besplatne ginekološke i ultrazvučne preglede ženama žrtvama porodičnog nasilja, državni i privatni vrtići omogućili su besplatan boravak za po dvoje djece iz tih porodica, dok su pojedine opštine u budžetu planirale sredstva za žrtve nasilja.

Ona je navela da je izuzetno dobar odnos institucija istočne Hercegovine prema žrtvama porodičnog nasilja prepoznat kao jedan od najboljih oblika uvezivanja institucija u BiH i da će kao takav biti predstavljen u brošuri švedske fondacije za mir i rodnu ravnopravnost "Kvina Til Kvin".

Čičkovićeva je ukazala na povećan broj žrtava porodičnog nasilja koje su se Ženskom centru javile u posljednja dva mjeseca, napominjući da je to drastično više u odnosu na prethodne mjesece i godine.

"Ne mislim da je broj slučajeva nasilja u istočnoj Hercegovini povećan, već je riječ o ohrabrenju žrtava da o tome progovore", rekla je Čičkovićeva i dodala da su žrtve uglavnom žene, ali i djeca, kao direktne i indirektne žrtve.

Ona je istakla da je istočna Hercegovina patrijarhalna sredina u kojoj je bilo veoma teško pokrenuti pitanje nasilja u porodici i izgraditi cijelu mrežu različitih aktera koji na dobrovoljnoj osnovi doprinose suzbijanju nasilja u porodici i pružanju podrške ženama žrtvama tog nasilja.