Centar javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje apeluje na vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da izvrše zamjenu oružnih listova, čiji je rok važenja istekao.

Policija

Na osnovu Zakona o oružju i municiji Republike Srpske koji je stupio na snagu 12. aprila 2016. godine propisano je da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, obavezni do 31. decembra 2016. godine podnijeti zahtjev za izdavanje novog oružnog lista.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 31.decembra 2016. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izriče se novčana kazna u iznosu  od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

CJB Trebinje poziva građane da ukoliko posjeduju oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno da pozovu najbližu policijsku stanicu pozivom na „122“ i to prijave policiji, protiv njih se neće pokretati prekršajni ili krivični postupak.

Ovim Zakonom data je mogućnost legalizacije oružja za ličnu bezbjednost do 31. decembra 2016. godine za građane koji posjeduju oružje, bez isprava o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje i držanje oružja.

Oružni list za oružje za ličnu bezbednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.