Plivački klub "Leotar" potpisao je u Beogradu ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom sportskom i zdravstvenom školom strukovnih studija, koji će biti prva stepenica i svim ostalim sportskim kolektivima povodom školovanja trenera.

ugovor-pk-leotar-visoka-skola-beograd Poslovno-tehnička saradnja podrazumijeva dolazak eminentnih profesora u Trebinje, na čelu sa Brankom Boškovićem, koji će kroz seminare prezentovati smjernice za buduće sportske trenere.

Predstavnici beogradske visoke škole razmotriće i mogućnost otvaranja jednog odjeljenja u Trebinju.

"Ovim ugovorom je definisano upoznavanje studenata škole sa praktičnim programom, kao i njihovo osposobljavanje za analizu i planiranje programa namijenjenih radu sa djecom i odraslima i razvijanje sposobnosti da razumiju zakonitosti na kojima se temelji trening, priprema i vođenje", naveli su u PK "Leotar".