Svim radnicima u Gradskoj administraciji Trebinja koji budu proglašeni tehnološkim viškom biće ponuđeno alternativno rješenje, pri čemu će prioritet imati porodice poginulih, ratni vojni invalidi i socijalno ugroženi, stav je rukovodstva grada Trebinja.

gradska administracija trebinje

Pojedini radnici koji će novom sistematizacijom ostati bez posla u Vatrogasnoj jedinici danas su negodovali, a među njima je i Dragan Popovac sa LJubomira, otac šestoro djece, čija je supruga bez zaposlenja.

Zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić istakao je da se ne zna ko su ljudi koji su višak, odnosno da u sistematizaciji nema imena osoba već samo opis poslova, naglašavajući da će gradska vlast imati sluha za njih i da će im biti ponuđen posao u privatnom ili javnom sektoru.

"Načelnici odjeljenja i komandir Vatrogasne jedinice dobili su nalog da usklade budžet za 2017. godinu sa ovom godinom, a samim tim da planiraju sredstva za plate u narednoj na konto prethodne godine", pojasnio je Ćurić.

On je naglasio da je gradonačelnik Luka Petrović već skrenuo pažnju da se pokuša naći rješenje za porodice poginulih boraca, socijalno ugrožene i ratne vojne invalide, koliko to uslovi dozvoljavaju, te da će bez obzira "što je bilo nekih nezakonitih zaposlenja, prioritet pri zapošljavanju imati porodice poginulih".

Petrović je ranije načelnicima odjeljenja naredio da urade sistematizaciju radnih mjesta, nakon čega je utvrđeno da je u Gradskoj administraciji višak 46 zaposlenih.

Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Momir Šarenac danas je novinarima rekao da je dokumentom okvirnog budžeta Republike Srpske za 2017. godinu naznačeno da se bruto plate i naknade bruto primanja mogu planirati na nivou 2016. godine.

"Za ove namjene u budžetu za 2016. godinu planirano je 8.950.000 KM, što je rebalansom povećano na oko 9.200.000 KM. Zbog znatnog učešća plata u ukupnim rashodima nismo dobili saglasnost Ministarstva na predloženi rebalans budžeta", pojasnio je Šarenac.