Uprava preduzeća "Trendteks" - Poslovna jedinica Trebinje danas je podijelila još 38 radnih knjižica radnicama na neodređeno vrijeme, koje neopravdano nisu dolazile proteklih dana na posao uprkos pozivu poslodavca.

novoteks

U saopštenju Uprave preduzeća navodi se da u ovoj poslovnoj jedinici "Trendteksa" trenutno rade 42 radnika, dok već 10 dana ne radi njih 75, od kojih je 40 sa ugovorima o radu na neodređeno vrijeme, koji su nakon tri neopravdana izostanka stekli uslove za otkaz.

Direktor preduzeća Senka Starčević u saopštenju navodi da želi da nastavi sa proizvodnjom u Trebinju i da je proširi jer posla ima za mnogo veći broj radnika.

"To nije moguće ako se ne izvršavaju planovi proizvodnje, ne poštuju rokovi kupaca ili ne postiže zahtijevani kvalitet. Mi smo i dalje otvoreni za proširenje proizvodnje i za saradnju sa svim radnicima koji hoće i mogu da rade po pravilima tržišta i aktima poslodavca", navodi Starčevićeva.

U saopštenju se podsjeća da je 16. oktobra istekao rok na koji je bio zaključen Ugovor o radu na određeno sa 37 radnica, te da sa njih 12 nisu produženi ugovori jer su imali loš radni učinak.

"Pravo je poslodavca da produži ili ne produži ugovor o radu, čak i bez ikakvog obrazloženja. Naš interes je da radi što više radnika u poslovnici u Trebinju, što smo u nekoliko navrata i javno isticali, ali radnici moraju poštovati normative, odnosno ostvarivati radni učinak i produktivnost koji garantuje ispunjenje poslovnog plana, rokova i kvaliteta proizvoda koji nam postavljaju strani kupci", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave napominju da su ugovori o radu na određeno trebali biti produženi za 25 radnika koji su imali takve ugovore, ali su oni i jedan broj radnika koji su imali ugovore o radu na neodređeno obustavili rad, solidarišući se sa 12 radnika kojima su ugovori istekli, a nisu produženi.

Starčevićeva napominje da je na vrijeme, još 21. oktobra, svim radnicama koje nisu dolazile na posao uputila pisano upozorenje u kome im je ostavila rok od osam dana da se izjasne o uzrocima obustave rad.

"U prvoj sedmici obustave rada proizvodnja je bila dovedena u pitanje, ali smo reagovali brzo i dio posla smo prebacili u naše pogone u Bileći i Doboju i tako spasili ugovor - narudžbu od ino-kupaca", ističe se u saopštenju.

Radnice "Trendteksa" kažu da je uprava samo pozivala zaposlene da se vrate u proizvodnju, ne želeći da ispuni njihove uslove - da imaju jedan slobodan radni dan, da bude osmočasovno radno vrijeme, minimalan topli obrok i pristojna plata.

Gordana Runjevac, koja je danas podigla radnu knjižicu iz "Trendteksa", rekla je novinarima da Uprava nema sluha za probleme u proizvodnji.

"Nama se nudi samo da radimo, pa šta nam daju. Norma je stalno povećavana, pa je sa 80 kombinezona kolika je bila na početku podignuta na 220 kombinezona u jednoj proizvodnoj liniji sa 22 radnika. Svaka žena bi trebalo da radi po 10 časova dnevno i vikendom", navela je Runjevac.

Radnice tvrde da su njihovi problemi počeli nakon što je inspekcija rada utvrdila određene nepravilnosti u "Trendteksu", te da nisu uspjeli da postignu dogovor sa poslodavcem.

"Optuženi smo da smo išli u inspekciju rada da prijavimo nepravilnosti. Prvih 20 otkaza bila je svima opomena poslodavca da treba da radimo po njihovom ili da idemo kući", tvrdi Runjevac.