Pravila u Bileći ne važe. Tamo su SNSD i DNS ljuti politički protivnici, PDP i NDP će sve su prilike biti u vlasti, a  SDS-ovci  se još premišljaju.

zgrada bileca

Novi stari načelnik Miljan Aleksić već im je poslao depešu i pozvao ih da sa SNSD- om formiraju novu skupštinsku većinu. “To su moji prijatelji, samo što mislimo drukčije. Ja sam i prošli put njima nudio, a možda su oni zažalili što nisu ušli sa mnom u koaliciju. Ovoga puta ću im ponovo pružiti ruku”, rekao je Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća.