U okviru bilateralne saradnje Granične policije BiH i Savezne policije Njemačke, u Trebinju je danas okončana višednevna obuka pod nazivom "Jačanje kompetencija Zajedničkog centra za policijsku saradnju između BiH, Crne Gore i Srbije - opšti uvod i osnovne informacije".

policija

Predavači iz Njemačke upoznali su službenike ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore i Granične policije BiH, koji rade u Centru, o primjeni baze podataka EUROPOL-a, e-lrning modula - PCCC platforme CEPOL-a i e-lrning modula - učenje engleskog jezika, saopšteno je danas iz Granične policije BiH.

U istom periodu, u kooperaciji ambasada Njemačke i Francuske u Sarajevu, u posjeti Zajedničkom centru u Trebinju boravio je ekspert iz Francuske, koji je polaznicima obuke prezentovao primjenu baze podataka zajedničkih centara za policijsku saradnju u Francuskoj.