Kao Marijini roditelji pominju se Joakim i Ana (od kojih se nijedno ne pojavljuje u kanonskim jevanđeljima), bogati i pobožni hebrejski par koji je živio u Jerusalimu. Na njihovu veliku žalost, punih deset godina nisu mogli da imaju djecu.

crkva-svete-ane-jerusalim Po tadašnjim običajima moglo se očekivati da će Joakim da uzme drugu, plodnu ženu, pa čak i da Anu otjera.

Konačno, jednog dana, dok je Ana sjedala u vrtu ispod lovorovog drveta i sa sjetom posmatrala gnijezdo mladih vrabaca u krošnji, upoređujući svoj jalov život bez djece sa plodnošću ptica, iznenada joj se javio anđeo sa viješću da će ona začeti dijete o kome će se govoriti svuda po svijetu. Tako je i bilo. Nakon određenog vremena Joakim i Ana dobili su kćerku kojoj su dali ime Marija.

Prema predanjima, Joakim i Ana su živjeli u današnjoj rimokatoličkoj crkvi Svete Ane, koja se nalazi na početku Via Dolorosa, u blizini Lavlje kapije i bazena banje Betezda, u Jerusalimu.

crkva-svete-ane-jerusalim

Ova crkva, shodno katoličkom vjerovanju, stoji na mjestu Marijinog rođenja. Pravoslavci vjeruju da je mjesto rođenja Presvete Bogorodice neko drugo i da je na njemu bio izgrađen hram od strane cara Konstantina Velikog koji su uništili Persijanci.

crkva-svete-ane-jerusalim-5

Crkva je podignuta između 1131. i 1138. godine na mjestu gdje se nekada nalazila vizantijska crkva. Ona je odličan primjer romanske arhitekture, a izgrađena je kao trobrodna bazilika, jasnih i čistih linija i jednostavne unutrašnjosti.

crkva-svete-ane-jerusalim Oltar je dizajnirao francuski vajar Filip Kaeppelin, i sadrži mnogo različitih scena. U južnom krilu je pećina za koju se vjeruje da je tu rođena Sv. Djevica Marija.

crkva-svete-ane-jerusalim Pećina gde je rođena Devica Marija

Oltar posvećen Djevici Mariji se nalazi u pećini. Tragovi vizantijskih bazilika mogu se i danas vidjeti, a jedan od stubova je u potpunosti očuvan. Crkva je poznata po odličnoj akustičnosti.
U neposrednoj blizini crkve je stara banja, pa je na mjestu današnje crkve nekada bio hram grčkog boga medicine Asklipija.

Arheološka istraživanja su uz sjeverni zid ovog manastira otkrila ostatke velikog rezervoara (100m sa 15m) sa vizantijskom pravoslavnom crkvom i apsidu hrama. Po predanju iz (Jovan 5.) tu se nekada nalazila banja Betesda u kojoj je Isus izliječio bolesnog koji je bolovao 38 godina.

crkva-svete-ane-jerusalim-5 Iskopine banje Betesda