Skupština grada Trebinja usvojila je danas nacrt rebalansa budžeta za 2016. godinu, koji iznosi 24 miliona i 560 hiljada maraka, što je za oko 360.000 maraka ili 1,45 odsto manje u odnosu na plan budžeta.

trebinjska skupstina

Načelnik Odjeljenja za finansije grada Trebinja Momir Šarenac istakao je da je do smanjenja došlo zbog nemogućnosti da ostvare određene prihode koji se najvećim dijelom odnose na prihode od zemljišne rente.

Šarenac kaže da je održan priličan nivo investicionih ulaganja, bez obzira na, kako je rekao, sve nedaće koje su ih pratile od donošenja budžeta do realizacije projekata.

Govoreći o izvršenju budžeta u prvom polugodištu 2016. godine, Šarenac je istakao da ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u prvih šest mjeseci iznose 10 miliona 493 hiljade KM.

Poreski i neporeski prihodi ostvareni su u odnosu na godišnji plan sa 45,03 odsto što je ispod plana za polugodišnji period za 4,97 odsto, pri čemu su poreski prihodi ostvareni na nivou od 50,19 odsto, a neporeski 39,66 odsto u odnosu na godišnji plan.

Predsjednik Komisije za budžet i finansije i odbornik PDP u Skupštini grada Zoran Anđušić istakao je da budžet u rebalansu, smanjen za 1,45 odsto od plana budžeta, pokazuje da je usvojeni budžet Grada Trebinja za tekuću godinu realno planiran.

"Tim prije što je smanjenje budžeta u iznosu od 360.000 maraka najvećim dijelom posljedica direktnih opstrukcija republičke vlasti", smatra Anđušić.

Sjednici Skupštine grada Trebinja nisu prisustvovali odbornici opozicionih političkih partija SNSD-a, DNS-a i NDP-a jer smatraju da je prije šest mjeseci skupštinsko rukovodstvo "grubo prekršilo" zakon o lokalnoj samoupravi i da su počinili krivično djelo, te da "grubo krši procedure i nezakonito djeluju već duže vremena".