Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske intenzivno radi na rješavanju dugogodišnjeg problema navodnjavanja većeg dijela Trebinjskog polja, što bi trebalo biti završeno u naredne dvije godine, te odvodnje plavnih voda iz Petrovog polja, izjavio je danas pomoćnik direktora "Vode Srpske" Branko Čolić. navodnjavanje

Čolić je rekao novinarima u Trebinju da su u završnoj fazi aktivnosti na projektnoj dokumentaciji za navodnjavanje Trebinjskog polja, Mokrog polja i mjesta gdje je ono neophodno, navodeći da je cilj da se napravi zatvoreni sistem navodnjavanja i sistem pod pritiskom.

"Zajedno sa `Hidroelektranama na Trebišnjici` /HET/ i resorom vodoprivrede odradili smo glavne projekte kompletnog navodnjavanja Trebinjskog polja, što podrazumijeva da će se voda obezbijediti sa dovodnog tunela Plat", rekao je Čolić, koji je i rukovodilac sektora za oblasni riječni sliv Trebišnjice.

On je istakao da je predviđeno da se uradi pumpna stanica koja će obezbjeđivati vodu za novoizgrađeni rezervoar koji će biti iznad brda u Volujcu i rezervoar manjeg kapaciteta koji će biti napravljen da se obezbijedi voda za navodnjavanje Zubačkog platoa koji se gradi na inicijativu opštine.

"Ovaj sistem podrazumijeva dosta distributivnih i sekundarnih trasa koje će pokriti kompletno Trebinjsko polje, Zasad polje, Mostaće, ispod Gomiljana", napomenuo je Čolić, dodajući da je kompletno polje bruto površine 1.000 hektara obradivog zemljišta.

On je naveo da bi se prema obećanjima Ministarstva vodoprivrede u narednoj godini trebalo obezbijediti blizu dva miliona maraka kako bi počela izgradnja ovog sistema.

Što se tiče odvodnje Petrovog polja, Čolić je rekao da je, zahvaljujući HET-u, dosta regulisan nizvodni dio sliva, te da je jedini dio koji nije zaštićen od poplava dio u Petrovom polju.

"U strategiji razvoja vodoprivrede od 2015. do 2025. godine predviđeni su radovi vrijednosti od oko 4,7 miliona maraka, koji bi obuhvatali izgradnju obodnih kanala, uređenje saobraćajnica u polju, odvodnih kanala koji bi odvodili vodu na jedno mjesto, odakle bi se prepumpavanjem i postavljanjem novog pumpnog postrojenja dalje vodila u već postojeći odvodni kanal Volujci-rijeka Trebišnjica", pojasnio je Čolić.

On je dodao da bi sredstva trebalo da budu obezbijeđena kreditnom linijom koja postoji pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za te namjene u Republici Srpskoj.