Crkva Uspenja Presvete Bogorodice nalazi se u Getsimaniji u podnožju zapadne padine Maslinske gore u dolini Kedrona u Jerusalimu, Izrael. hram uspenja presvete bogorodice

Od vremena otkrića Marijinog groba na ovom mjestu nalazilo se nekoliko crkvi. A godine 1130. krstaši su izgradili hram. Muslimanski vojskovođa Saladin je razorio veći dio gornje crkve i upotrijebio kamen za popravku gradskih zidina, dok je donja crkva (kripte) ostala gotovo netaknuta. Ostali su južni ulaz sa stepeništem i sama grobnica.

I muslimani odaju poštu Bogorodičinom grobu jer je Muhamed na noćnom putu od Meke do Jerusalima ugledao svjetlost iznad njenog groba.

Crkva je specifična po tome što se odmah po ulasku spuštate 40 stepenica naniže, do njenog groba, a sa svodova vise kandila okačena jedno do drugog. U centralnom dijelu je hol od koga se na lijevoj strani nalaze grobnice roditelja Bogorodičinih - Joakima i Ane.

grobno mjesto joakima i ane Grobna mjesta Joakima i Ane

Hram ima osnovu krsta. U centru je grobnica Presvete Bogorodice sa dva ulaza, a na kraju crkve-pećine se nalazi oltar. U kamenom kivotu se vidi čudotvorna ikona jerusalimske majke Božije, djelo ruskog umjetnika. Hram je danas u nadležnosti Grčke pravoslavne crkve i Jermenske apostolske crkve.

Ulaz u grobnicu Presvete Bogorodice nalazi se desno od stepeništa, u istočnom dijelu kripte u maloj četvrtastoj kapeli. Mjesto je osvjetljeno prigušenom svjetlošću, a zidovi su pocrnili od dima dajući mu izgled duboke starosti. Bogorodičin grob je jedan od najvećih hrišćanskih svetilišta.
U ovom hramu svako jutro kandila pali jedan Srbin, otac Prohor.

grobnica presvete bogorodice Grobnica Presvete Bogorodice

Tri dana prije Marijine smrti, dok se molila na Maslinskoj gori, Arhangel Gavrilo se prikazao i obavijestio je o njenom upokojenju. Dao joj je rajsku grančicu mira i radosti, simbol pobjede nad smrću i truljenjem (raspadanjem).

Bogorodica je o tome, šta se dogodilo, kazala apostolu Jovanu Bogoslovu, a on je obavijestio apostola Jakova, brata Gospodnjeg, a preko njega i cijelu Jerusalimsku crkvu, u kojoj je i sačuvano predanje o Uspenju Presvete Bogorodice.

freska uspenja bogorodice Freska Uspenje Bogorodice sa Hristom koji u naručju drži novorođenu dušu Bogomajke, zagledan u njeno tijelo na odru

Na dan Uspenja Presvete Bogorodice, na čudesan način, iz svih krajeva vaseljene u Jerusalim su se sabrali gotovo svi apostoli oko samrtničke postelje Presvete Bogorodice, koji su u različitim zemljama propovijedali riječ Božiju. Po promislu Božijem, tada nije stigao samo apostol Toma.

Odjednom je zasijala neizreciva svjetlost, da je čak i dnevno svjetlo zamračila, krov se otvorio i sam je Hristos sišao sa mnoštvom anđela. Presveta se Bogorodica obratila Gospodu sa molitvom zahvalnosti i zamolila ga da budu blagosloveni svi koji budu poštovali njenu uspomenu.
Zatim je Bogomati radosno predala svoju dušu u ruke Gospodu i odmah se začulo anđeosko pjevanje.

Od blagouhanog mirisnog njenog tijela, bolni bi odmah ozdravljali. Počeo je svečani prenos prečistog tijela iz Jerusalima u Getsimaniju. Petar, Jovan i Jakov, zajedno sa ostalim apostolima, ponijeli su na ramenima odar Majke Božije.
Prvosveštenici su poslali svoje sluge sa zadatkom da rasture povorku sa Marijinim odrom, poubijaju apostole i spale njeno tijelo, ali anđeli su ih oslijepili i spriječili u njihovoj namjeri.

Tri dana su apostoli ostali na grobu Presvete Bogorodice, pjevajući psalme. U vazduhu se stalno čulo pojanje anđela. Po riječima svetog Filareta Moskovskog, potpunu i savršenu utjehu su apostoli primili „tada, kada su trećeg dana, po njenom uspenju, radi Tominog kašnjenja na njeno pogrebenje, ponovo otvorili grob da bi se apostol oprostio od nje, pa otvorivši sanduk ne nađoše u njemu njeno prečisto tijelo".
Zatim su vidjeli nju u slavi vaskrsenja i od nje same, čuše riječ utjehe: „Radujte se, jer sam sa vama u svim danima“.

Bogomajčino tijelo je bilo uznijeto na nebo.

Kao uspomena na smrt Bogorodice i dan kada se ona vaznijela na nebo i „predala svoj duh u ruke Spasitelja”, praznuje se Uspenje Presvete Bogorodice ili Velika Gospojina 28. avgusta, odnosno 15. avgusta po julijanskom kalendaru, kada se završava i post koji traje 14 dana.
Velika Gospojina je jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

VIDEO: Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

VIDEO: Velika Gospojina - Uspenje Presvete Bogorodice

VIDEO: Tropar Uspenja Presvete Bogorodice