Direktor Bolnice Trebinje Vaso Mijanović svim medicinskim tehničarima koji se nalaze na Birou za zapošljavanje u ovom gradu, omogućio je da rade i da primaju naknadu.

bolnica trebinje

Mijanović je izjavio Srni da je svaki medicinski tehničar koji je htio da radi primljen u Bolnicu, napominjući da njih dvadesetak sa biroa trenutno radi u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Napravili smo ugovor o volonterskom radu, pa ćemo po potrebi i da ih zapošljavamo", kaže Mijanović i dodaje da svaki od njih prima naknadu od 200 KM.

Mijanović, koji od prije desetak mjeseci obavlja dužnost direktora trebinjske Bolnice, smatra da mu je uloga da bude dostupan pacijentima i da im svaku uslugu učini što lakšom, pa je kroz organizacione promjene u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspio da podigne kvalitet pružanja zdravstvenih usluga.

Jedna od novina je i refundacija lijekova, tako da pacijent sa priloženim računima može da povrati novac na blagajni Bolnice u slučaju da ova ustanova nije imala neke od lijekova tokom liječenja osobe.

"Ovo je u interesu pacijenata, da bez maltretiranja vrlo brzo dobiju novac. Pacijent nam mora biti na prvom mjesti i sasvim je normalno da će se povećati troškovi usluga za lijekove, terapije, ukoliko želimo da podižemo kvalitet usluga", kaže Mijanović.

vaso mijanovic bolnica trebinje

Da se ovoj zdravstvenoj ustanovi vraća povjerenje pacijenata govori i podatak da su u februaru ove godine imali 814 hospitalizovanih, što je najveći broj pacijenata u istoriji ove Bolnice, dok se po broju kompleksno urađenih operacija svrstava među prve tri zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

U trebinjskoj Bolnici su i ojačali ljekarski kadar, tako da je menadžment u proteklih pola godine uspio da obezbijedi dolazak šest spoljnih saradnika, eminentnih ljekara koji su uveli nove procedure u Bolnici.

Ova zdravstvena ustanova ima trenutno 12 specijalizanata koji se usavršavaju u Beogradu, Banjaluci i Foči, dok su u prethodnom periodu dva ljekara došla sa specijalizacije - urolog i anesteziolog.

Četvoro novih specijalista i subspecijalista - kardiolog, dermatovenerolog, ginekolog i radiolog su u trebinjsku bolnicu došli iz drugih zdravstvenih ustanova.