Bezbjednosna situacija na području Centra javne bezbjednosti /CJB/ Trebinje je zadovoljavajuća, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu bio je 100 odsto, rečeno je danas na konferenciji Centra u Trebinju.

cjb konferencija

Zamjenik načelnika Centra Milivoje Vuković istakao je, prezentujući rad policije u julu, da nije evidentirano izvršenje najtežih oblika krivičnih djela kao što su ubistva, teška ubistva, razbojničke krađe, otmice, ni krivična djela sa elementom terorizma ni ona čija bi posljedica izazvala uznemirenost i strah kod građana.

"U proteklom mjesecu nije bilo prekršaja sa obilježjima nasilja, težih kvalifikovanih oblika sa većim stepenom društvene opasnosti, kao ni prekršaja koji po broju učesnika spadaju u narušavanje javnog reda i mira u većem obimu", istakao je Vuković.

Načelnik Sektora policije Siniša Laketa istakao je da je u julu bila povećana prisutnost policije na svim mjestima na kojima bi moglo doći do pogoršanja bezbjednosti, s obzirom na pojačano prisustvo turista i povećan tranzit kroz istočnu Hercegovinu koji je u tom periodu veći u odnosu na druge mjesece u godini.

Laketa je podsjetio da su u prošlom mjesecu na području CJB Trebinje evidentirana 33 slučaja narušavanja javnog reda i mira, što je za 11 više u odnosu na isti period prošle godine.

"Nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, u kome je učestvovalo pet i više lica niti je bilo napada na imovinu", rekao je Laketa i dodao da je u narušavanju učestvovalo 40 lica, od kojih su 33 muškarci, a sedam žene.

Načelnik kriminalističke policije CJB Trebinje Bojan Dabić istakao je da je u julu evidentirano 21 krivično djelo, odnosno 16 krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta i pet iz oblasti imovinskih delikata.

Govoreći o krivičnim djelima ratnog zločina, Dabić je napomenuo da su dokumentovana dva takva djela, od kojih se jedno odnosi na zločin protiv čovječnosti, a drugo na ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Za ova krivična djela podnesen je izvještaj protiv jednog lica, a počinjena su nad licima srpske nacionalnosti na području opštine Čapljina u periodu 1992. godine", rekao je Dabić.

Iz Centra je apelovano da vlasnici oružja zbog lične bezbjednosti izvrše zamjenu oružanih listova čiji je rok važenja istekao.

Rok zamjene je do 31. decembra 2016. godine, a ukoliko se na vrijeme ne izvrši zamjena zaprijećena je kazna od 1.200 do 1.500 KM i mjera oduzimanja oružja.

Nadležni u Centru pozvali su građane koji nemaju dozvolu za oružje da ga predaju, odnosno da se jave na policijski broj 122, napominjući da će građani biti amnestirani od krivične i prekršajne odgovornosti.