Gatačka krava je zdrava, potvrđeno je ATV-u iz kancelarije za veterinarstvo. Dobre vijesti ipak nisu umirile farmere pa od bolesti kvrgave kože strahuju i Potkozarju i u Lijevče polju.

bolest kvrgave koze

Za tu bolest Žare Švraka nikad nije čuo ali je uputstva koja su dobili farmeri iz Bileće dobro proučio. Uraditi dezinfekciju i dezinsekciju, ne izvoditi goveda na ispašu, razdvojiti krave u nekoliko krda. Žare u štali ima 90 grla i u slučaju zaraze izgubio bi 400 hiljada maraka.

“Šta mislite da se desi da ti uništi komplet stado pa bolje onda da i tebe nema. Najpametnije je onda da sve ide u paketu jer to je naš život, mi od toga živimo”, kaže Žare Švraka, iz sela Vrbaška kod Gradiške.
Na farmi Petra Kurte iz susjednog sela redovne aktivnosti. Nije još alarmirao radnike i porodicu ali hoće, kaže, ako za to bude bilo potrebe. Podržava vakcinaciju ako nadležni pronađu novac.

Procjene su da bi u slučaju zaraze trebalo vakcinisati oko 400 hiljada goveda – a pošto je cijena jedne vakcine tri evra jasno je zbog čega Bosna i Hercegovina od Evropske unije i u tom slučaju traži pomoć.

“Još to nam samo treba i bićemo donji, što kažu. Ako se ta bolest proširi, kvrgavost kože, i ako je tako prelazna sa životinje na životinju onda nema pomoći”, kaže Petar Kurta, farmer iz sela Čatrnja kod Gradiške.

Neki farmeri se bune jer bi vakcinisanjem najvjerovatnije došlo do zabrane izvoza mlijeka i mesnih proizvoda iz Bosne i Hercegovina. Rizik je ipak veliki jer je praktično dovoljno da se jedno govedo razboli pa da inspekcija uništi sve krave na farmi.

“Preporuka je svakako svim farmerima i stočarima da životinje drže u kontrolisanom prostoru, da koliko god mogu, onemoguće pristup insektima, s obzirom da su oni prenosioci bolesti”, rekla je Duška Makivić, portparol Inspektorata RS.

Uz Srbiju i Hrvatsku alarmantno stanje je u Crnoj Gori čije su nadležne službe potvrdile postojanje zarazne bolesti u pograničnom pojasu sa Bosnom i Hercegovinom, kod Bilećkog jezera.