Služenjem pomena, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća na spomenik poginulim pripadnicima Bobanske čete u selu Rapti u Bobanima, odata je pošta i evocirana uspomena na 23 hrabra borca ove jedinice koja su svoje živote položila u temelje Republike Srpske.

spomenik bobanskim borcima rapti

Pored 23 poginula najbolja srpska sina, gotovo svaki drugi pripadnik ove jedinice bio je ranjen u borbama sa neprijateljem. U znak sjećanja i zahvalnosti, 2000. godine, poginulim pripadnicima Bobanske čete podignut je spomenik.

Četa je imala oko 120 pripadnika, a držala je liniju fronta dugu oko 15 kilometara. Na čelu čete, od njenog osnivanja u selu Šćenica - 1992. godine, bio je vojvoda Nedeljko Vidaković, da bi nakon njegove pogibije na Boračkom jezeru - 1994. godine, komandovanje preuzeo Dragan Ristić Beli.

Upravo pripadnici ove čete, ratovali su prsa u prsa sa najelitnijim jedinicama Hrvatske vojske - Prvom gardijskom brigadom iz Zagreba, Četvrtom gardijskom brigadom iz Splita, 163. dubrovačkom brigadom, specijalnim jedinicama policije, te jedinicama iz Imotskog, Siska, zapadne Hercegovine, Makarske, Ploča, Omiša..

Neprijatelj je napao trebinjsku teritoriju u ljeto 1992. godine sa svih strana, a na Bobanima je bilo najžešće, jer su upravo na tom prostoru bili dominantni i strateški važni visovi. Vajvažniji vrh bio je Zelenikovac, kojeg su ustaše tri puta osvajale, ali se na njemu ne bi zadržale duže od jednog dana, jer bi kontranapad Bobanske čete bio nezaustavljiv i za daleko jačeg neprijatelja.
Pripadnici ove čete nisu ratovali samo na području Bobana, već su položaje držali, povremeno, i na Treskavici i Boračkom jezeru.

Pretprošle godine, otkriven je spomenik vojvodi Nedeljku Vidakoviću  u Trebinju, a u narednom periodu očekuje se i podizanje spomenika najmlađem poginulom borcu Bobanske čete i Trebinjske brigade Aleksandru Masleši.

bobanska ceta