Dječije igralište u gradskom parku bar jednom godišnje unište vandali, a počinioci su do danas ostali nepoznati. Na meti su i kante za smeće, klupe, javne česme, fasade, saobraćajni znakovi.

komunalna oprema trebinje vandali

Samo u 2015. godini nanijeta je šteta od preko 5.000 KM. I tako već godinama, grad Trebinje samo zbraja šetu koju vandali nanose.

U nadležnim službama ističu da stalno dobijaju pritužbe građana na postojeću komunalnu opremu. Vandali su, u većini slučajeva, veoma ažurni u obavljaju svog posla, pa tek promijenjena oprema, nerijetko, već nakon dva dana je uništena.

Ne tako rijetko, kante za smeće, iako su napravljene od betona, završe u koritu Trebišnjice.

Za nesavjesne građane koji uništavaju javnu imovinu predviđene su kazne od 100 do 1.000 KM, ali počinioci do sada nisu ugledali lice pravde.

Iz gradske uprave najavili su da je u tekućoj godini planirano 30.000 KM za nabavku nove komunalne opreme, koja će, pored centra grada i gradskih naselja, biti postavljena i na izletištima na Ublima i Studencu.

komunalna oprema trebinje vandali