Udruženje "Nasljeđe" iz Trebinja počelo je sa izradom socijalne karte i liste prioriteta za zapošljavanje članova udruženja i djece poginulih boraca.

udruzenje-nasljedje-trebinje

Za evidentiranje u socijalnu kartu i na listu zapošljavanja neophodno je da pomenute kategorije dostave rodni list, uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca, uvjerenje da se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, kućnu listu, uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućne liste, uvjerenje o primanjima, vjenčani list.

Sva navedena uvjerenja treba izvaditi i za eventualnog supružnika.

"Lista će se predati direktorima javnih preduzeća i ustanova, predstavnicima institucija, privatnim preduzetnicima, predsjednicima gradskih odbora političkih stranaka", kažu u Nasljeđu, napominjući da će lista biti u potpunosti transparentna i dostupna svim članovima udruženja na uvid.

Neophodna dokumenta mogu se dostaviti u kancelarije udruženja Nasljeđe - Preobraženska bb (Marindvor), svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00 sati do 30. maja 2016. godine.