Milutin Manović izabran je za novog predsjednika Saveza slijepih i slabovidnih Trebinje-Ljubinje, saopšteno je nakon održane skupštine ovog udruženja.

slijepa lica

On je na ovoj funkciji naslijedio Radojku Manović, koja je predsjednik udruženja bila 54 godina, od 1962. godine, kad je Savez slijepih i osnovan kao jedan od najstarijih u BiH.

U protekle 54 godine Manovićeva je bila jedini predsjednik Saveza i svojim radom, zalaganjem i požrtvovanjem izgradila je ovo udruženje i bila velika podrška i pomoć svim hendikepiranim licima, navodi se u saopštenju Saveza slijepih, dodajući da je ona imenovana za počasnog predsjednika.

Na skupštini Saveza je umjesto dosadašnjeg sekretara Vasilija Masleše, koji je ovu funkciju obavljao punih 18 godina, imenovan Čedomil Mucović.

Pored imenovanja novog rukovodstva, na sjednici su usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj. Iako radi u teškim uslovima, Savez slijepih redovno izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima i državi, a rad Saveza se finansira dijelom iz budžeta Grada Trebinja i dijelom od prihoda iz poslovanja kafe slastičarne.

"Do značajnijih sredstava se teško dolazi, pa će Savez u narednom periodu aplicirati za nekoliko projekata koji bi omogućili poboljšanje kvaliteta života svojih članova", navodi se u saopštenju Saveza slijepih i slabovidnih Trebinje-Ljubinje,

Savez slijepih i slabovidih Trebinje – Ljubinje ima 83 člana, od čega 38 žena. Savez okuplja slijepa i slabovida lica sa područja grada Trebinja i opštine Ljubinje.