U političkom magazinu "Sedmi dan" gost Ane Bokonjić Buha je načelnik opštine Gacko Milan Radmilović.

milan radmilovic vii dan

SEDMI dan - sutra u 20.00 sati na Herceg televiziji.